ISTEN HÍDEMBERE
- hinni tanít
Szigeti Jenő köszöntése

Mindannyian jól ismerjük és tiszteljük Dr. Szigeti Jenőt, az Adventista Teológia professzorát, közéleti személyiséget, több tudományág jeles művelőjét - barátunkat.

80. születésnapjára konferencia köszöntötte, melynek anyaga Isten hídembere - hinni tanít, címmel foglalja össze az ott elhangzott előadásokat, kiegészítve dr. Szigeti Jenő kollegáinak és tanítványainak írásaival.

Dr. Tokics Imre előszavában példaképül állította a tudóst, emlékeztetve arra, hogy egyúttal tanári működése félévszázados jubileumát is ünnepli. Több mint száz könyvet írt és minden héten elolvas egyet. Szigeti Jenőt a szabadegyházak lelkészképzésének úttörőjeként méltatja, majd Szécsi József oktatónk laudációja összegzi sokoldalú munkásságát, kiemelve kapcsolatát Scheiber Sándorral és elnökségi tagságát a Keresztény-Zsidó Társaságban. Héber idézettel kezdi és zárja adatgazdag írását.

Benyik György az evangéliumi János prológusának magyarázatával jelentkezik, Fabiny Tamás püspök a népies Judás ábrázolások történetén halad végig, nem hallgatva el, hogy e szokás helyenként antiszemita jelleget kapott.

Fazekas Csaba a kisegyházak tanulságos történetét vázolja.

Gallusz László a császárkori Rómába vezeti el olvasóit a keresztény identitás gyökereit keresve.

Kamarás István a modern zene egyházi kapcsolatait kutatja, Karasszon István az Ószövetség szociológiai modelljeit vizsgálja, utalva az izraeli régészet eredményeire.

Kormos Erik az ókori görög nyelvhasználat buktatóit elemzi, de Arany Jánostól is idéz.

Manchin Róbert arra emlékezik amikor közösen olvasták Szigeti Jenővel Jónás történetét, Máté-Tóth András az irgalom közösségeként jellemzi az egyházat.

Oláh János egyetemünkről az Ábrahámmal foglalkozó midrásokból ad ízelítőt sok héber idézettel, de Paul Célanra is hivatkozik.

Petrőczi Éva a XVII. századba nyúlik vissza, Pápai Páriz Ferenc műveiben találva holisztikus vonásokat.

Pintye Timea hallgatói élményeit eleveníti fel Szigeti Jenő óráiról.

Dr. Schőner Alfréd rektorunk szegedi rabbiként hall Lőw Immánuel lányától egy zsidótárgyú festménysorról, amellyel meglepő módon évek múlva a jeruzsálemi Izrael Múzeumban találkozik.
Szilvási András a lelkipásztori hivatás posztmodern értelmezéséről ír.

Ifj.Szőllősi Árpád melegen emlékezik családjuk barátságára a Szigeti famíliával.

Tokics Imre a szőlő ókori eredetét kutatja, fia, Tokics Péter a pénz megjelenését az Ószövetségben, sok érdekes adattal a korabeli árakról.

A kötet rangját emelik a külföldről érkezett tanulmányok. Reinder Bruinsma, László Szabó a jelen kérdéseiről ír, Tonhauzer Tibor a török hódoltság idejét eleveníti fel, némi zsidó vonatkozásokkal.

Értékes, jól dokumentált írások sorakoznak a könyvben, méltó köszöntésként Dr. Szigeti Jenő 80. születésnapjára!

Róbert Péter
2018.05.04Vissza