Fogalmak harca

Írások a 70 éves Kiss Endre tiszteletére
 

Kiváló oktatónk, Kiss Endre professzor emeritus, 70. születésnapját ünnepelte. Sok köszöntés, díj és elismerés, tudományos konferencia mellett egy testes kötet is köszöntötte, fogalmak harca. Írások a 70 éves Kiss Endre címmel, a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány kiadásában.

Tartalma megfelel a nyitó Kant-idézetnek:
"A gondolatok tartalom nélkül üresek,
a szemléletek fogalmak nélkül vakok."

A kötetet szerkesztő bizottság elnöke Hudra Árpád elnök interjújával kezdődik a méltatás, Kiss Endre vall múltjáról, szemléletmódjáról, munkamódszeréről.

Balázs Judit írása korunk globális kihívásairól felveti a migránsválság kérdését, figyelmeztetve az iszlám, a terrorizmus, sőt az esetleges aszimmetrikus háború veszélyére.

Balogh Tibor esszéje, mint társszerzőt mutatja be az ünnepeltet, akit Egyed Emese versben köszönt, míg Egyed Péter szerkesztő a Marx filozófiájáról írott könyvét elemzi.

Fleischer Tamás esszéje a bizonytalanságtudományról szól Középszerisztán és Extremisztán példájával ostorozva a szakbarbárságot.

Forrai Judit Otto Weininger és kortársai sorsát vizsgálja Kiss Endre átfogó kismonográfiájában.

Ebből a korból indul ki Garaczi Imre is de ő továbbhalad az időben és térben, míg hideg Éva már a visegrádi négyek regionalizálódását fedezi fel. Mindennek alapja az olvasás, amelynek szociológiai vonatkozásaira hívja fel a figyelmet Kamarás István.

Később olvashatunk a Fekete Hattyú jelenség mibenlétéről, hiszen ma már ezen nem az egykori ausztráliai hattyúkat értjük, hanem a váratlan rendkívüli eseményeket, amelyeket a jövőkutatás már meg is előzhet, napjainkban a természet is kulturális problémaként jelentkezik.

Családiasabb hangot üt meg Kelen András, aki mint teniszezőt, apát és germanistát méltányolja "az Endrét".

Kozma Tamás Kiss Árpádra, az ünnepelt édesapjára emlékezik.

Lányi Gusztáv az egyetemi élet visszásságait tűzi tollhegyre.

Lichtmann Tamás oktatónk németnyelvű tanulmánya az értékvesztés és anarchia témakörét taglalja, Mohai Lajos Arany-stílusban közöl négysorosokat.

Molnár János felsőfokon méltatja Kiss Endre munkásságának különböző területeit, a való igazság filozófusát látva benne.

Rácz Gabriella átfogó szemelvénye Zweig Arnold demokrácia - felfogását mutatja be annak az Alpok dialektikájáról írt esszéje alapján, utalva korábbi Lessing - tanulmányára. Megjelenik benne az alpesi származék Hitler, a "gnóm", de az Európa gondolat is. Nem hallgatja el Zweig politikai szereplését az NDK-ban sem!

Rathmann János oktatónk, a szerkesztőbizottság tagja a XVI - XIX. századi magyar vándordiákokról írt, a magyar peregrináció jelentős hatásáról a magyar művelődésre. Kiemeli Goethe szerepét a jénai egyetemen, aki „ingyenasztalt” vezetett be a magyar diákok számára.

Marc Sagnol és Wolfdietrich Schmied-Kowarzik német nyelven méltatják Kiss Endre tudományos tevékenységét, figyelemreméltó összehasonlításokat téve.

Schőner Alfréd rektor főrabbi Lőw Immánuel és Birnfeld Sámuel a két mártírrá vált szegedi rabbi emlékének áldoz szép tanulmányában, több korabeli fotót mellékelve.

Striker Sándor Madách Tragédiájáról szóló dolgozatát ajánlja mint "alanyi anekdotát Kiss Endre tanárja köszöntésére" melegen emlékezve benne egykori találkozásaikra.

Aktuálpolitikai területekre merészkedik Szabó Máté amikor az újjáéledő autoritarizmus kihívását és az ellenállást vizsgálva, alcíme szerint a magyar és tajvani polgári engedetlenség formájában.

Terestyéni Tamás az infokommunikációs technológiák és a közéleti kommunikáció terjedésével támadt reményeket és aggodalmakat oszt meg az ünnepelttel és velünk.

Trencsényi László egyetemi élménye alapján Nagy Sándor professzor és Gáspár László kutató pedagógiai nézeteinek ellentététét szeretné feloldani. Sajnos már nem volt mód egy "kései kézfogásra"!

Varga Csaba a jövő lehetőségeit latolgatja a "régi világrend" után.40+1 pontba szedi, 8 forgatókönyvbe és táblázatba rendezi az alternatívákat, amelyek bizony nem túl derűlátóak.

Zágorec-Csuka Judit a jótékonyság nagy alakjának Kalkuttai Teréz anyának tetteire emlékezik, idézve bölcsességeit.

A kötetet Hudra Árpád - aki kezdte - zárja is gondolatébresztő recenziókkal Kiss Endre műveiről. Szépen áttekinti életművét - eddigi! - munkásságát.

Reméljük még sokat találkozunk Kiss Endrével,az életben és tudományos művek szerzőjeként egyaránt!

Róbert Péter
2017.12.13Vissza