Sommer László:
Fény a zsinagógában
 

Az utóbbi években megszépült nagy múltú intézményünk zsinagógája, szép színes ablakok művészi képein keresztül árad be a napfény az imádkozókra. Ennek megvalósítása Sommer László oktatónk érdeme, aki most egy könyvben mutatja be az ablakokat, amelynek kiadását a Civilek a Palotanegyedért Egyesület (CaPE) támogatta három éve elindított könyvsorozata harmadik kötetekén, Fény a zsinagógában címmel.

Blau Lajos, a nagy tudós 1926-os emlékezését idézik az első oldalak az Országos Rabbiképző Intézet megalakulásáról, majd általánosságban olvashatunk zsinagógánk ablakairól, kiemelve az átalakított lágymányosi zsinagógából idementett ablakokat. Ők voltak az elsők, majd Szalai Vera és Sarlós Ilona alkotásain keresztül a napfény gyönyörű színeket bocsát a tóraszekrényre, az emelvényre és az imádkozó térre.

Schőner Anett verse köszönti az ablakokat, amelyek témáinak felsorolása felöleli a bibliai jelképek és a zsidó élet szinte egészét, gyarapítván ismereteinket és emelve az istentiszteletek szépségét. Schőner Alfréd rektor, mint tervező és szervező néhány év alatt elérte, hogy már szinte valamennyi ablak díszes képpel fogadja zsinagógánk látogatóit.

Nemcsak olvasunk róluk, valamennyi ablak színes képe megtalálható a következő oldalakon, először együtt, majd külön-külön, a készíttetők nevével, kiknek az emlékére és egész oldalas magyarázattal az ábrázolt tárgyról, melyet szentszövegek idézete méltó módon vezet be.
Megtalálunk a fogalmak közt modernebbeket, de látunk hétköznapi tárgyakat, számokat, még süteményt is.
Van félig letarolt fa, egy elpusztított családra emlékeztetve, a képek gyakran utalnak az elhunytak foglalkozására, életének eseményeire.
 Az adományozók köre túllépte a határokat, Izrael, Érsekújvár és Arad is megjelenik az ólomkeretek között.

Köszönetek zárják a könyvet, Kocsis Péter fényképei, Balogh István lektori munkája, Bajári Éva és mások technikai segítsége nagyban hozzájárult, hogy ilyen szép kiadvány jöhetett létre.

Róbert Péter
2017.04.26Vissza