Sacha Batthyány:
És nekem mi közöm ehhez?
 

A magyar zsidóság tragédiájának egyik sötét és máig nem teljesen feltárt epizódja a háború végén a burgenlandi Rechnitz, az egykori magyar Rohonc községben elhelyezett budapesti zsidó kényszermunkások lemészárlása.

Egy Batthyány grófnő mulatságot rendezett kastélyában és a vendég SS-tisztek éjfél után a szórakozást a pincében elhelyezett beteg és elgyengült több száz zsidó agyonlövésével tették teljesebbé. Erről a vendéglátó háziasszony mindenképpen tudott, talán részt is vett a tömeggyilkosságban, amivel nemcsak az emberiesség, hanem a családi hagyományok ellen is vétett.

Ugyanis a nagy múltú helyi hitközség földesurai a Batthyányak voltak, akik mindig jó viszonyban voltak a vallásos közösséggel, amely a XVIII. században még a hatodik legnagyobb volt Magyarországon. Volt tárgyalás az ügyben, a bűnösök enyhe ítéletekkel megúszták, amiben az is közrejátszott, hogy a tömegsírt azóta sem sikerült megtalálni.

Cikkek, kiadványok, konferenciák foglalkoztak már az 1945 tavaszán Rohoncon történtekkel, de a Helikon kiadónál most megjelent És nekem mi közöm ehhez? című könyv különbözik tőlük, már írója személye révén is.

Sacha Batthyány megtudván nagynénje szerepét a tömeggyilkosságban, nyomozásba kezd és egyre újabb dolgokat derít fel főúri családja történetéből. Ő Svájcban él, "tegnap nélküli helyen", de az igazságot kutatva bejárja a világot. Argentinában odamenekült zsidó szomszédokkal beszél, apjával Gulág-fogsága helyszíni emlékeit idézi fel, Kistarcsán is megfordul, ahol éppen migránsok várnak hazatoloncolásra.

Közben egy zsidó pszichiáternél keres segítséget lelkiismereti válságára. Oka van családja miatt a bűntudatra: családja részvétlensége közrejátszott a zsidó Mandl-házaspár halálában.

Idő és hely váltakozik művében, az elbeszélést a szereplők megszólaIásai szakítják meg. Történelmi témája nem nélkülöz bizonyos pontatlanságokat, pl. a nyilasok zöld inget hordtak, nem feketét, a budapesti ostrom halottainak száma sem egyezik, de ez nem csökkenti könyve értékét.

Sacha Batthyány 7 évet töltött kutatással, vizsgálódással.
Továbbra sem tudjuk a szörnyű bűntény részleteit, de sok újat és értékeset ad könyve olvasóinak!

Róbert Péter
2017.02.22Vissza