Oriana Fallaci:
Az értelem ereje
 

10 évvel a század legnagyobb újságírónőjének halála után jelent meg Magyarországon a Művelt Nép Könyvkiadó gondozásában Az értelem ereje című könyve, amely előző műveihez hasonlóan az európai iszlám behatolás veszélyeire figyelmeztet és hozzájuk hasonlóan élénk visszhangot váltott ki.

Nagy port vert, sikert és támadásokat egyaránt bőségesen hozva nagy múltú szerzőjének, aki számíthatott erre, mert bevezetőjében egy máglyán kivégzett középkori szerzővel von párhuzamot és ő sem hajlandó engedni állításaiból. "Papírhoz hasonlóan égett el a könyveivel együtt, az elgondolásai azonban fennmaradtak".

Az iszlám terror olasz áldozatainak ajánlja könyvét, amelyben adatok tömkelege váltakozik súlyos következtetésekkel és kijelentésekkel. Nem tekintélytisztelő még Kanttal is vitába száll, korunk ismert politikusait nem is számítva, a svájci demokráciát egyyenesen kárhoztatja. Demográfiai veszélyt vizionál, különös tekintettel a többnejűségre, már meglévő iskolai problémákat jelez, folyamatosságot fedez fel a középkori mór hódítási kísérletek és az oszmán támadás között, utóbbi kapcsán utal Magyarország török hódoltságára, pl. százezerre teszi a mohácsi csata után rabszolgának hurcoltak számát.

Elemzi az egyes muszlim szokásokat, különös tekintettel a nők helyzetére. Borzalmas részletekkel bizonyítja "Allah fiainak" kegyetlenségét, vérszomját a múltban és a jelenben. Hangsúlyozza, hogy az olajbevétel finanszírozza a merényleteket és a mohamedán hitre térítést is.

Feltárja jobb és baloldali szélsőségesek arab kapcsolatait, rámutat az ún. anticionizmus egyértelműen antiszemita voltára. Mindig konkrét, neveket és eseményeket említ. Megdöbbentő olvasni a visszaemlékezéseket olasz fasiszták háború utáni baloldalra húzódásáról, vagy Mussolini és a később Sztálin-díjas Pietro Nenni fiatalkori személyes barátságáról....

Nem hallgathatjuk el azonban, hogy megállapításai néha túlzottnak tűnnek, nem véletlen hogy zsidó értelmiségiek és szervezetek is keményen kritizálják Oriana Fallaci újabb irányultságát, aki a kirajzolódó Eurábia rémképe miatt vált baloldaliból "keresztény ateistává".... Egyébként a muzulmán "halal" mellett elítéli állatvédelmi okból a zsidó rituális sehita vágást is.

Tendenciájától függetlenül rendkívül érdekes, olvasmányos alkotás. Érdemes kézbe venni, s közben óhatatlanul megfogalmazódik bennünk a kérdés: ha egy évtizede ez volt a véleménye, vajon mit szólna a szerző az utóbbi évek migráns problematikájához?

Attól tartunk valószínű válasza kiderül könyveiből - de ez lenne a helyes megoldás?

Róbert Péter
2016.12.02