Magyar és héber nyelvű antológia
A szomjúság járványa
 

Ilan Mor, távozó izraeli nagykövet sokat tett a két ország kulturális kapcsolatainak bővítéséért. Búcsúzóul kezdeményezte egy verses kötet megjelenését, amely a kortárs izraeli költészetből válogatva két nyelven mutatja be a mai izraeli társadalmat.

A Kalligram kiadónál jelent meg, borítóján szép izraeli tájképpel "A szomjúság járványa", amelynek alcíme A mai héber vers és ennek meg is felel. Verseknek, poézisnek nagy szerepe van a nemzetek kulturális fejlődésében, a nemzeti érzés kialakulásában, gondoljunk csak a magyar reformkorra!

Az újkori héber költészet is előkelő szerepet vállalt a szétszórt zsidó nép ősi földjén izraeli nemzetté alakításában, az előttünk lévő kétnyelvű antológia 40 izraeli kortárs költő költeményeinek összegyűjtésével jól tükrözi e folyamat jelen szakaszát.

1923-1987 között születtek a szerzők, van köztük arab is, de az egyes költők életrajza magyar vonatkozásokat tartalmaz....

Elősegíti a kétnyelvűség a nyelvtanulást mindkét nyelv esetében, így nemcsak a két ország verskedvelői forgathatják haszonnal a kötetet, hanem oktatási célra is alkalmas.

Rami Saari, a kötet szerkesztője maga is költő, amint közölt versei szépen bizonyítják. Igyekezett megbízható képet adni az olvasónak az utóbbi háromnegyed évszázad héber költészetéről, csillapítva a "szomjúságot". A szerzők születési év szerint sorakoznak a könyv lapjain, lábjegyzetek hozzák közel az izraeli valóságot a magyar olvasóhoz.

Szükség is van rájuk, hiszen ki tudná Magyarországon, hogy az arab pásztorok levágják a kutyáik fülét?

Sugárzik a költeményekből az Ország szeretete és népe iránti hűség. Fájlalják, hogy

„ a béke hol ebben, hol a másik
sarokban rejtőzik el.”

ahogy Ruth Blumert versében olvassuk, de nyoma sincs pesszimizmusnak, félelemnek.

Uri Asaf és Marno János költő fordítása ad lehetőséget a nyelvi nehézségek legyőzésére.

Köszönjük nagykövet úr, kedves Ilan ezt a nemes búcsúajándékot!

Róbert Péter
2016.09.02