Abszolút pedagógusok
 

Nagyon sokakat, szinte mindenkit érint a pedagógusok tevékenysége. Valameddig mindannyian jártunk iskolába, felnőttkorban már a gyermekek, családtagok találkoznak naponta ennek a szép hivatásnak a művelőivel. Kevésbé ismert viszont a pedagógia, a tanítás elméletének tudománya, pedig létezik a Magyar Pedagógiai Társaság, amely 2009-ben megalapította a Kiss Árpád Műhelyt, az egykori neves pedagógus és kutató emlékének őrzésére és szellemében való munkálkodásra.

Erről olvashatunk az általuk kiadott Abszolút pedagógusok című most megjelent kiadványban. Nagy tanáregyéniségek élete, munkássága jelenik meg lapjain. Fogalmak tisztázásával kezdi, ezek nagyon megszívlelendők, pl: "A társadalom felszabadítása és a gyerek felszabadítása sokszorosan áthatják egymást". XX. századi és magyarországi az értelmiségi csoport, amelyet abszolút pedagógusként jellemez és "korántsem találomra középpontba került héroszainak" bemutatását vállalja. A kötetben több írás eleveníti fel a névadó Kiss Árpád alakját, egybevetve Kovács Mátéval. Mindketten új gondolatokat, kezdeményezéseket hoztak a magyar oktatásügybe. Faragó László tevékenységének ismertetését jól egészítik ki tanítványainak szeretetteljes visszaemlékezései. Kiss Endre oktatónk (ő egyébként Kiss Árpád fia és kötet alkotója) mellett Rátonyi Róbertre is hatással volt.

Rengeteg név villan fel a könyvben. Báthory Zoltán, Szent-Györgyi Albert (neki nem volt iskolája, de annál inkább hatott), Kontra György biológiai módszere, Ádám György hasznos ismeretei nemzedékeket formáltak. A Nyugat folyóiratnak is megvolt a maga képe az abszolút pedagógusról, Ádám György és Vajthó László hírneve betöltötte az országot, utóbbi hatására középiskolás osztálya sorozatban adott ki - néha elfeledett - magyar remekírókat. Pártolt zsidó szerzőket, amiért a nyilasok élesen támadták. Ennek ellenére 1945 után háttérbeszorult, általános iskolába helyezték.

Koncz Sándor református lelkész, tanár antifasiszta tevékenysége külföldön is folytatódott, Bergen-Belsenben ő intézi az áldozatok elhantolását. Szerénységére jellemző, hogy nem fogadta el Aczél Györgytől a megyei főispánságot!  A Varga család pedagógus tagjait egész Magyarország ismeri, ebben már a televíziónak is része van. Közülük Varga Tamás zsidómentő tevékenységéért megkapta - sajnos csak posztumusz - a Yad Vashemtől a Világ igaza címet, Vargha Balázs egy országot tanított játszani.

Élénkíti a stílust az ismert tanárregényekre való hivatkozás, anekdoták közlése.

Külön fejezetet kaptak a pszichoanalízis első női képviselői, akik a Budapesti Iskola keretében tevékenykedtek. Bálint Alice és Hermann Alice a nőnevelést újították volna meg, de Róheim Gézával együtt menekülniük kellett a zsidóüldözés elől. Erre a kötet csak céloz, talán mert nagyon politikamentességre törekszik. Szemérmes nyelvhasználatára jellemző, hogy Faragó László "polgári személyként kerül szovjet fogságba", melyet másvalaki karórája átadásával kerül el, Révay József filozófus tudományos pályájára 1945-ben nem a "bekötött szemű végzet tett pontot", hanem az őt agyonverő gyömrői kommunista rendőrök.

Nagyon ajánlatos ezt a könyvet elolvasni mindenkinek, aki hálával emlékezik azokra, akik őt és társait tanították!

Róbert Péter
2016.06.09