Vissza

blue.gif (53 bytes)   

Menachem Meron: Az élő Biblia


Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem népszerű kiadványsorozata, a Zsidó Történeti és Irodalmi Tár értékes művel gyarapodott. Az elmúlt ötven esztendőben mindössze három prédikációkat tartalmazó kötet jelent meg Magyarországon, közöttük Scheiber Sándor beszédeinek válogatott gyűjteménye. Ezt követi a Rabbiképző legújabb kiadványa, Menachem Meron Az élő Biblia című kötete. Az Izraelben élő szerző, a tudós rabbi, nem ismeretlen Magyarországon sem. Sokan emlékeznek rá az aliázását megelőző időből, de néhány esztendővel ezelőtt új barátokat, tisztelőket és tanítványokat is szerzett szülőföldjén, hiszen az Alma Materben, a Rabbiképzőben, vendégprofesszorként kápráztatta el tudásával hallgatóit.

Igen, dr. Murányi (Mermelstein) Miklós rabbival, aki huszonhat éves korától, 1947-től 1950-ig Újpest maradék zsidóságának vallási vezetője volt, ismét találkozhatnak budapesti barátai, tisztelői. Tudnunk kell róla, hogy alijázása után pedagógiai pályára lépett. Létrehívta Bát-Jám város főiskoláját, amelynek igazgatója lett.

Budapesten 1948-ban jelent meg doktori disszertációja, amely már jelezte pedagógusi érdeklődését és elkötelezettségét: A zsidó vallás átélése gyermek-és ifjúkorban. Már Izraelben élt, amikor megírta és ott kiadta Újpest zsidóságának történetét. A magyar nyelven (is) olvasó jisuv hosszú évek óta, hétről-hétre élvezheti az Új Kelet című tel-avivi lap hasábjain Tóra-magyarázatait, elmélkedéseit a heti szakaszok tanításain.

Most végre, alig több, mint egy hónapja kézbe vehetjük, olvashatjuk, gyönyörködhetünk szidra-magyarázataiban, az ünnepekről szóló cikkeiben, és néhány más, de mindig megragadó zsidó témájú írásában.

Mindenegyes írás, ha előbb nem, akkor a vége felé mindenképpen tartalmaz aktuális mondanivalót a ma embere, a kusza világunkban egyensúlyozgató zsidó számára. Ilyen tanítást kaphatunk már rögtön az első, a B’résitről szóló rövid, de annál tartalmasabb fejtegetésében. Mindannyiunknak meg kellene szívlelni azt a mélységes igazságot, hogy “A XX. század embere valóban úgy érezheti, hogy ő “társ” a teremtésben. De ez az érzés csalóka, mert az ember nem teremt; csak felfedez. A természeti törvények már akkor megvoltak, mikor még nem tudott róluk.”

Menachem Meron rabbi rendkívül olvasmányos stílusban, a Midrásból és a Talmudból vett színes idézetekkel tarkítva, korunk aktuális problémáival illusztrálva vezet végig a Tóra heti- szakaszain.
E rendkívül értékes és széles körű érdeklődésre számot tartó kötetet Deutsch Gábor főiskolai docens, judaisztika tanár, gondozta és szerkesztette. Ugyancsak ő volt az, akinek kívánságára nem került neve a címlap verzóján az erre szolgáló helyre. Ezt az alkalmat ragadjuk meg arra, hogy a könyv megjelentetése során szerzett érdemeit megemlítsük.

Nem kevesen vannak közöttünk, akik életmódjukra, elfoglaltságukra, és egyéb okokra hivatkozva nem mélyednek el Tóránkban, nem olvassák örökérvényű tanítását, a benne foglalt törvényeket. Adjuk kezükbe Az élő Bibliát! Meron professzor magyarázatai között lapozgatva, még a napi fáradságos munka után is érdeklődéssel és fokozódó figyelemmel ismerhetik meg szent könyvünket; szinte észrevétlenül vértezhetik fel magukat a heti szakaszokba foglalt, és a Szerző nagy hozzáértéssel és ráérzéssel “testközelbe” varázsolt életleckéivel. Ezt a célt szolgálja az is, hogy a könyv részletei, vagyis a hetiszakaszok hétről-hétre olvashatók Egyetemünk honlapján az Interneten (www.or-zse.hu).

keksor.gif (227 bytes)

Borsányi-Schmidt Ferenc  

blue.gif (53 bytes)

Vissza.