Vissza

Keresztény-zsidó Teológiai Évkönyv 2001-2002.

Először lépett évkönyvvel a nyilvánosság elé a több mint egy évtizede sikeresen működő Keresztény-zsidó Társaság.
22 szerző írása található a kötetben, az együttélés és a hitbeli kérdések gazdag témaköréből.
Benyik György katolikus teológiai professzor Jézus zsidóságának manapság egyre inkább elismert tényeiről közölt tanulmánya nyitja meg a könyvet, megadva annak alaphangját. Bölcskei Gusztáv ref. Püspök az egyházakat, mint a népek közeledését elősegítő faktorokat vizsgálja. Dobner Győző baptista lelkész Jézus hatását vizsgálja a krisztushivő zsidók mozgalmain keresztül. Domán István professzor a hazánkban újra megjelenő antijudaizmusra figyelmeztet. Gyürki László katolikus teológiai alapon áll ki a zsidósággal való dialógusért. Hamar István ref. teológiai professzor a bibliai őstörténet néhány üzenetére figyelmeztet. Harmati Béla evangélikus püspök a "civil religion" új fogalmát magyarázza tudományos felkészültséggel, Hausmann Jutta evangélikus tanárnő a Soá utáni Istenfogalom nehézségeit ecseteli. Hetényi Attila baptista professzor az ókori izraeli nők helyzetét vizsgálja. Németh Pál ref. főiskolai tanár az Istennév lefordíthatóságáról ír, Raj Tamás főrabbi a családról. Róbert Péter történész az Egyenlőség című lap első évtizedeit eleveníti fel. Schőner Alfréd rektor, főrabbi, Michelangelo Sixtusi kápolnabeli freskóit analizálja újszerű módon. Schweitzer József professzor, főrabbi, a zsidók megjelenésére mutat rá János evangéliumában. Szebik Imre evangélikus püspök-elnök a zsidó és keresztény tanítás metszéspontjait keresi. Szécsi József katolikus teológus Angelo Rotta szegedi megbízottjának, Nagy Tibornak embermentő tevékenységére emlékeztet. Szénási Jonathán Sándor református lelkész bemutatja a Híd Vallásközi Kapcsolatok és Kutatások Központja tevékenységét. Szigeti Jenő adventista teológiai professzor az emberi szépség bibliai ábrázolását kutatja. Szita Szabolcs történész professzor a pannonhalmi embermentés történetének dokumentumait közli, Takács Gyula teológiai professzor felteszi a kérdést: Vajon él-e az Ószövetség? Tordai Péter, a MAZSIHISZ elnöke, az együttélés bonyolult társadalmi folyamatáról ír, Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát, arra figyelmeztet, hogy a tanítás az élet kapuja.

Valamennyi szerzőt, a hosszabb-rövidebb tanulmányokat áthatja a közeledés, a segítés szándéka. Nyitottan közelednek a történelem során elmérgesedett problémákhoz, gyógyítani, és nem feltépni igyekeznek a sebeket. Források közlése, hivatkozások tükrözik az írások tudományos voltát, a bennük megtestesülő munkát.

Az évkönyv megjelenését Budapest Főváros Közgyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottsága, a Magyar Katolikus Püspöki Kar, és az R-COPY támogatta.

Reméljük, hogy az első Keresztény-zsidó Teológiai Évkönyvet, amely oly szépen nyitja meg a harmadik évezredet, bevezetve a párbeszéd és a türelem új korszakát, még sok hasonló fogja követni.

Róbert Péter