Szécsi József:
Judaisztikai érintések
 

A könyv előszavában Dr. Schöner Alfréd főrabbi, az Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem rektora a modernkor egyik hídépítőjének nevezi Szécsi Józsefet, aki keveset beszél, de sokat tesz.
A széles olvasóréteghez szóló a „JUDAISZTIKAI ÉRINTÉSEK” című könyve. Ez az összeállítás a teremtéstől kezdve a Biblia fontos szereplőinek és munkásságának-, valamint a vallási törvények és ünnepek bemutatását tartalmazza. Eljut az ún. „Hetvenes fordítástól”, a Szeptuagintától a XX. század gyalázatáig, amikor például 1944 decemberében az üldözötteket bújtató bátor asszonyokat: Biranovits Vilmát, Salkaházi Sárát, Slachta Margitot és másokat is kivégeztek vagy haláltáborokba hurcoltak.
A könyvet, amelyről most írunk, jelentős műnek tartom, nemcsak azért mert időben terjedelmes korokat ölel át, hanem mert objektív és igaz.
Széles területet ölel át, hiszen Salamon bölcsségéről ír a 14-ik oldalon és a 1966/67-es zuglói nyilas-perrel fejeződik be a könyv, az Mózes és Áron ággádikus története után a modernkor eseményei következnek, majd Eszter könyvének több változata is említésre kerül, ezt követi a próféták életéről szóló írás, majd a vallási irányzatok kialakulásáról tájékoztat. Ezután elmélkedés az angyalokról, majd a középkor, az újkor, a modernkor eseményeiről van szó.
Néhány oldal után az ima, a böjt szerepe a hívő embernél, ezután a Bibliáról általánosságban értekezik, szó van a sátorról, amely oltalmat nyújtott az egyiptomi rabságból megszabadult zsidóknak.
A nagy egyéniségeket Mózest, Áront, Ezékiélt, Zakariást említi, ezek után az imák következnek, például a S’má (Halljad Izrael) ismertetése és szerepe a zsidó életben, majd arról esik szó, hogy mi a ruách hákódes (a Szentlélek).
A körülmetélésnél a szereplők is említésre kerülnek, például: az apa, a mohél, aki a műtétet végzi, a kváter, aki a gyereket tartja. Az apa nem vesz magához ételt, csak az eseményt követő szüdén – fogadáson.
Több böjti nap is van a vallásban: a tisá beáv (a Szentély pusztulásának napja), a jom kipur (az engesztelés napja), Gedáljá böjtje és lehetne még sorolni, nem is keveset. Egyéni böjtök is létezhetnek, például gyászos eseménynél, ilyenkor zsoltárokat szoktak recitálni. Kiemelkedő ima a S’má, amit lefekvés előtt szokták elmondani. Az ágyban kellene, de félő, hogy elalszik az imádkozó. A chászidok azonban ragaszkodnak a hagyományos módhoz.
A könyvben a bölcsekről is szó esik, például Hillélről és Rabbi Méirről hosszabb tanulmány emlékezik meg. Nem kívánjuk tovább részletezni, csak jelezni szándékoztuk a könyv tartalmasságát.
A jótékonyság, a cedáká fontos cselekedete a vallásos embernek. Jelenti a szegények és árvák, özvegyek istápolását. Aki megélte a második világháborút, az tudja, hogy az adomány mit jelentett az éhezőknek. A szerző szerint a próféta egy tolmács, akit egy más valaki késztet minden megnyilvánulásra.
Lehetnek a könyvben olyan részek, amelyet vitathatunk, például a S’má elmondását, mert mi azért mondjuk halkan, mert hitünk szerint Mózes az angyaloktól hallotta és tőlük átvette. Jom kipurkor hangosan mondjuk, mert hitünk szerint a fehér köntösben (kitliben) koplaló ember az angyalokhoz lesz hasonló, ugyanis az angyalok nem étkeznek.
A könyv befejező része a Bibliából kiindulva keresztény elméletet is tartalmaz. Ehhez nincsen hozzátenni valónk, mert a teljességre való törekvés nem hiba. Mi azonban a könyv nagyobb részét, tehát a zsidókat érintő szöveget, többször is elolvastuk, mert igen közérthető módon ismerteti a Bibliát és ez nem kis érdem. Rendkívül sok és pontos adatot közöl a forrásmunkák megnevezésével. Folytathatnánk az elemzést, de igyekszünk a sorokkal takarékoskodni, hiszen aki a könyvet a kezébe veszi, az hitünk szerint számos adattal és fontos személyekkel ismerkedhet meg.
 

Deutsch Gábor.
2015.10.08