Guba Ildikó:
A halál nem program.
Buday-Goldberger Leó élete
 

Neve még életében legendává vált s nemcsak Óbudán…Az 1784-ben alapított kékfestő üzem már 1857-ben császári látogatást érdemlő jelentős gyárrá növekedett és ez a fejlődés a későbbi - immár "budai" előnévvel nemességet kapott - nemzedékek alatt sem állt meg.

Buday-Goldberger Leó eredetileg ügyvédnek készült, de az elsőszülött halála miatt 1905-ben át kellett vennie a nagyüzem vezetését. Fényesen megfelelt a reáháruló feladatnak: a gyárat az ország legnagyobb textilvállalkozásává tette, jó nemzetközi hírnévvel, nagy exporttal. Az első világháború alatt eljárásokat dolgoztak ki az elrongyolódott katonaruhák anyagának újrafeldolgozására, a Tanácsköztársaság alatt Svájcba menekült, ott szerzett összeköttetéseit és tapasztalatait a két háború alatt vállalkozása - és a magyar ipar - érdekében jól tudta felhasználni. Jelentős műszaki újítások (pl. fotóeljárások alkalmazása nyomóhengerek készítésénél, filmnyomás) korszerűsített gyárát új épületekkel gyarapította, a 15.000 dolgozó munkáját a meglehetősen népszerűtlen, de hatásos Charles Bedaux rendszere alapján szervezték meg. Törődtek a munkásokkal, öltözők, fürdők voltak, volt szociális gondoskodás, orvosi rendelő és üdülőtelep, építettek lakásokat is. Rang volt a "Goliban" dolgozni!

Ennek a hatalmas üzemnek a vezetője nem akármilyen ember volt. Érdekes egyéniségét hozza közelebb a mai olvasóhoz Guba Ildikó "A halál nem program" Buday-Goldberger Leó élete című, az Óbudai Múzeum kiadásában megjelent könyve. Megismerjük belőle pályája eseményeit, szép családi életét, közéleti tevékenységét. Ezek gyakran összefonódtak, sokoldalú, minden íránt érdeklődő ember volt. Ismeretségi körében írókat, művészeket is találunk, Karinthy, Fenyő Miksa barátai voltak. Sportolt, főleg lovasbalesetéig, utazásai tapasztalatait igyekezett idehaza hasznosítani.

Goldberger Leó és felesége takarékos, szigorú gazdálkodást folytattak, de jótékony célra szívesen és sokat áldoztak. Ez vezetett a közéleti szerepléshez, a felsőbb körökkel való kapcsolathoz. Buday-Goldberger Leó felsőházi tag, ismert személyiség volt, sokat foglalkozott zsidó ügyekkel is. Mindig asszimiláns lévén, nem ismerte fel a cionizmus jelentőségét. Magyar hazafiként az irredenta mozgalmat támogatta, bízott benne, hogy Horthy - akivel jó viszonyban volt - megvédi a magyar zsidókat. 1937-ben előkelő zsidó küldöttség tagjaként személyesen ígéretet is kapott erre.

Sajnos még sajátmagát sem tudta megvédeni. 1944-ben a bevonuló németek az elsők között tartóztatták le s mivel jó magyarként nem tartott külföldön valutát, nem tudta magát kiváltani. Mauthausenbe hurcolták, ahol a felszabadulás napjaiban érte el a méltatlan halál…

Guba Ildikó könyvéből sok újat tudunk meg Goldberger Leó életéből, ezeket levéltári források támasztják alá. Gazdag képanyag teszi élvezetessé az ismerkedést az életúttal, amely mögött egy egész letűnt korszak villan fel szemeink előtt…
 

Róbert Péter
2015.03.28