Válogatta:Réthelyi Miklós
Egy magyar demokrata
Szentágothai János politikai hitvallása
 

Sokan és szeretettel emlékeznek Szentágothai János professzorra, aki tudós létére közéleti személyiség országgyűlési képviselő volt - utóbbi tisztséget a rendszerváltás előtt és után egyaránt - ami ritkán fordult elő legújabb történelmünkben. Nemzetközileg elismert agykutatóként vállalta a politikai küzdelmet, emelte fel szavát minden jó ügy érdekében, különös előszeretettel vállalva az antiszemita jelenségek elítélését.

Halála 20. évfordulóján a Holocaust Dokumentációs Központ kiadta leveleinek Réthelyi Miklós - tudóstársa és veje - által válogatott és jegyzetekkel ellátott gyűjteménye, Egy magyar demokrata - Szentágothai János politikai hitvallása címmel.

A könyv legnagyobb részét az ő levelei teszik ki, ezeket rövid bemutatás és önéletrajz előzi meg. Szép stílusú, gördülékenyen fogalmazott sorai árulkodnak nagy műveltségéről, mély emberségéről. Leveleinek zöme három címzett között oszlik meg: Klein György, Szilágyi Dénes - régi itthoni barátai - valamint a Pasik házaspár kapják őket. Ezek a levelek kartonlapokra írt naplója hátoldalára kerültek, heti rendszerességgel, tükrözve azt a rendet és harmóniát, amely az ő lelkében is uralkodott.

Írójuk politikai eseményeket tűz elsősorban tolla hegyére, összegezi a magyar történelem napjainkra kiható eseményeit. 51 levelet olvashatunk a kötetben, amelyet ő írt, 12 hozzá érkezett. Szinte mindegyik levélben megjelenik a "zsidókérdés", Szentágothai professzor félreérthetetlenül a zsidóság mellett, a megkülönböztetés ellen foglal állást. Nemcsak levelekben, minden fórumon kinyilatkoztatta ezt a meggyőződését.

Országgyűlési beszédei tanulságos és felemelő olvasmányok az utókor számára. Interjút adott a Szombatnak a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Lapjának és szerepelt Garay utcai klubesten.

Sokat mond az a körülmény, hogy talán a legtöbb levelet Szilágyi Dénes, egykori iskolatársa kapta, aki idehaza a Betar nevű radikális cionista mozgalom vezetője és főideológusa volt, de érdekes módon nem Izraelbe, hanem Németországba vándorolt ki.

Utána Klein György stockholmi orvosprofesszor következik, de sokan mások is levelezőpartnerei, még Habsburg Ottóval is eszmét cserélt. Külön fejezetet kap a könyvben a magyar zsidóság helyzetével foglalkozó 1992-es helyzetelemzés. Szentágothai János professzor volt 1991-től az Interparlamentáris Tanács Antiszemitizmus ellenes Nemzetközi Bizottsága magyar tagozatának tiszteletbeli elnöke. Ilyen minőségben sokat nyilatkozott a magyar és külföldi sajtónak.

Leveleiben, megnyilatkozásaiban imponálóan jelenik meg hatalmas műveltsége. Kerüli a mellébeszélést, az üres szavakat, adatokkal támasztja alá következtetéseit. Rengeteg nevet, fogalmat említ, nem csoda hogy ilyen terjedelmes a kötetet záró jegyzetanyag, amely magában is kortörténeti tanulmánnyal ér fel.

Szép tisztelgés ez a könyv egy nagy ember emléke előtt halála 20. és a magyarországi Soá 70. évfordulóján!

Róbert Péter
2015.03.05