Zima András:
A cionizmus, mint közép-európai nemzeti mozgalom
 

Zima András történész, az OR-ZSE adjunktusa, új kiadvánnyal örvendeztette meg a zsidó történelem barátait. "A cionizmus, mint közép-európai nemzeti mozgalom" című, a Herzl Center kiadásában megjelent műve erős elméleti felkészültséggel, történelmi kontextusán belül vizsgálja a cionista mozgalom létrejöttének előzményeit, okait és későbbi fejlődését.

Bevezetésben a zsidóság XIX.században kialakult megmaradási stratégiái közé sorolja a cionizmust, majd fogalmilag tisztázza az etnicitás és a nemzet modern meghatározásait. Lényegre törően ismerteti a legújabb amerikai és európai véleményeket, amelyek szekuláris alapon állnak a zsidó közösségek problémáihoz. Utána időben visszanyúl a zsidó felvilágosodás képviselői, a maszkilok tevékenységéhez, különös tekintettel magyarországi képviselőikre. Lőw Lipót és Chorin Áron ismert munkássága mellett Rosenthal Móritz is helyet kap. Bajnak tartja a kongresszus utáni szakadást, bár a két felekezetre oszlást sikerült elkerülni. A megjelenő cionizmust értékelve sok nevet említ a különböző irányzatok úttörői közül, Alkalaitól máig, kiemelve a modernséget mint közös jellemvonást.

Hangsúlyozza, hogy a cionisták szakítanak az örök és kiválasztott zsidó nép mítoszával, normális államot akarnak létrehozni, Herzl ideológiáját az európai nacionalizmussal rokonítja.

Többírányúak a támadások ellenük, mégis létrejön a magyarországi cionista mozgalom, sajnos kevesen vannak. Ez az egyik oka a vészkorszak olyan mérvű pusztításának, hiszen nem volt hová menekülni!

Zíma András tanulmánya nagyon jó körképet ad közép-európai zsidó történelemnek egy fontos korszakáról, modern eszközökkel világítva meg a vizsgált jelenségeket. Sok nevet említve igazít el az irányzatok között, a megadott irodalom elősegíti a további búvárkodást.

Jó segédanyag oktatáshoz és kutatáshoz egyaránt!

Róbert Péter
2015.02.12