szerk. Ábrahám Vera és Kormos Szilvia:
A Szegedi Szent Egylet Aranykönyve

A Szegedi Hitközség könyvtárában komoly tudományos munka folyik, ezt bizonyítja ez az új kötet is. A hitközség alapítási éve 1785, ami az egyik legrégibb és legnagyobb múltú vidéki közösségünk. A kötet az eredeti Hevra könyv restaurálása után két éves munka eredményeként került publikálásra. A héber nyelven íródott kötet feldolgozása komoly tudományos eredmény, ahogy dr. Lednitczky András hitközségi elnök is írja az előszavában.Tartalma eddig nem volt közismert, most publikáltan a tudományos- család-, vallás, és helytörténet kutatók számára az új információk révén nagy segítséget jelenthet.

A kötetben az egykori Chevra tagok adatain kívül szerepel a szegedi közösség híres nagy rabbija: Löw Lipót emlékezete, betegségének, halálának és temetésének krónikája Klein József jegyző tollából. A főrabbi törzslapjára saját költeményét írták, melyet most már magyar nyelven olvashat az érdeklődő.

A Szegedi Chevra 1787-ben alakult, létszáma növekedése során szabályzatát aktuálisan többször is módosították. Az Egyletnek három aranykönyve volt, a mostoha idők következtében azonban kettő eltűnt, mára csupán ez az egy maradt. E Pinkasz de -Hevra Kadishát 1873-1940-ig vezették.

A bőrkötéses nagyon szép és értékes könyvet Posner Károly Lajos műintézete készítette Budapesten. 2012-benpedig Vona Györgyné szegedi szakember restaurálta, a munkafolyamat leírása illusztrációval együtt a most kiadott kötet részét képezi. Sajnos hiányzó vagy félbetépett lapjait, csatját és elveszett tűzzománc ékeit nem sikerült pótolni.

A könyvben Bányai Viktória rövid áttekintést ad a nyelvhasználatról, illetve ismerteti az eredeti kötet felosztását. A Törzskönyv restaurálása, majd közzététele Ábrahám Vera kezdeményezésére indult, tanulmánya az Aranykönyv történetét ismerteti.

Az 1805 oldalból 100 oldalnyi fakszimile formában látható, illusztrálva az eredeti törzslapokat, és azok magyar fordítását sem hagyták ki. A 101. oldaltól táblázat formában szerepelnek a Chevra tagok nevei és más fontos adatai, esetenként az atyák és fiaik neveivel, mindez az eredeti szöveg pontos fordításában. A kötetet végén tetemes névmutató segíti az eligazodást.

Jó szívvel ajánlom a könyvet, a tudomány embereinek, családkutatóknak, ritkaság kedvelőknek, és mindenkinek, aki múltunk iránt érdeklődik.

Szegő Ágnes
2015.02.02