Scheiber Sándor Emlékkötet
 

Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem a 2013-as évet Scheiber-emlékévnek nyilvánította egykori igazgatója tiszteletére. Születés centenáriumán egészen decemberig rendezvényekkel, konferenciák szervezésével emlékeztek a nagy tudósra, Scheiber Sándor nevét kapta a Bérkocsis utca egyetem előtti szakasza. Kiállítások, akadémiai ülés, koncert, tanulmányi verseny foglalkozott munkásságával és tanulmányok, könyvek sora csatlakozott az ünnepléshez.

Most az emlékév után egy a Gabbiano kiadó gondozásában megjelent emlékkötet válogat a különböző tudományos fórumokon elhangzott előadások között, szövegük közreadásával tisztelegve az OR-ZSE nehéz időkben helytálló igazgatója előtt. Oláh János rektorhelyettes szerkesztette a kötetet, amely színvonalas írásokban összegzi Scheiber Sándor munkásságot, hoz közel példamutató emberi magatartásához.

Bevezetőjében szól tudományos hírnevéről - az első oldalt betöltik címei -maj d felsorolja a centenáriumi év rendezvényeit. Utána következnek az előadások. Schweitzer József és Schőner Alfréd akik előd és utód voltak Scheiber Sándor posztján melegen emlékeztek személyes kapcsolatukra,

Shlomo Spitzer, Komoróczy Géza kiragadtak egy-egy rész gazdag életművéből, Hidvégi Máté az elkészült Scheiber-bibliográfiát ismertette és ajánlotta. Zsengellér József és Bollobás Enikő nem-zsidó szemszögből értékelték a nagy tanítómestert, Voigt Vilmos mint néprajzost méltatta, Domán István reálpolitikai bölcsességéről hozott példákat, Balogh István és Bányai Viktória Scheiber professzornak a zsidó felíratok kutatásában tett felfedezéseit tárták elénk, különös tekintettel a temetőkre. Lichtmann Tamás a tudós gazdag irodalomtörténeti munkásságát, kapcsolatait elemezte részletesen, Fröhlich Ida az aggádakutatáshoz való hozzájárulását mutatta be. Schmelzer Hermann Imre az 50-es évek Rabbiképzőjébe vezet el, sok nevet említve. Szeretettel emlékezik tanáraikra, különös tisztelettel Scheiber Sándor professzorra.

Ez a szép és tartalmas kötet nemcsak kegyeletünket rója le, nagyban segíti ismereteink gyarapítását is. Az előadásokat irodalomjegyzék egészíti ki, a kötet végén bibliográfia segíti a további tájékozódást. Akik részt vettek a tudományos tanácskozásokon feleleveníthetik az ott hallottakat, akik nem, azok is némi képet kapnak róluk.

Összefoglalva: az emlékév eseményeit hozzájárul az áldott emlékű Scheiber Sándor művének fennmaradásához és az utódokra örökítéséhez.
 

Róbert Péter
2014.10.16