Niran Judit:
Jelek a vizen

Az ősz irodalmi eseménye Niran Frigyesi Judit könyve, nem mindennapi alkotás. Műfaja nehezen meghatározható, zene, szociológia, vallás szövődik össze benne nemes kelmévé, magyar zsidóság közelmúltja és jelene villan fel lapjain.

Szerzője tudós zenetörténész, már itthon is az volt, jelenleg Izraelben egyetemi tanár, tudományos művek mellett szépirodalmat is ír. Magát muzikológusnak és etnomuzikológusnak vallja, de filmez és fotózik is.

Bartók zenéjével kezdte - erről egyik könyve tanúskodik - még budapesti zeneakadémiai feladat vezette a zsidó zene világának kutatásához.

A Jelek a vízen című, a Libri kiadó gondozásában most megjelent legújabb könyve, ennek a budapesti zsidó közösségek körében a hetvenes években végzett kutatómunkának a tapasztalatait osztja meg olvasóival.

Tipikus asszimilált zsidó család leányaként nem tipikus életutat jár meg és ezt nagy részben ennek a megbízásnak köszönheti. Kevés előképzettséggel közeledik a zsidósághoz - de megigézi ez a világ - az imák világa.

Kutatása eredetileg a hagyományos zsidó imadallamok összegyűjtésére és elemzésére irányult, de ez csak az anyag egyik része , szinte csak ürügye a megszületett könyvnek. Nem csak az imák újak számára, a zsinagógákban megismert emberek is más zsidók, mint akikkel eddig találkozott. Életük értelme, tartalma hitük betartása, a vallás gyakorlása - annál inkább, mert ezt az életet alaposan megtiporta a történelem. Mert, bármennyire nem szívesen emlékeznek rá, próbálják felejteni - amit nem lehet.

Sokat tanul tőlük, minden tekintetben. Velük való beszélgetések teszik dokumentumértékűvé a könyvet. Maguknak az imáknak az aprólékos elemzése tudományos erénye a műnek, de ez ugyanakkor átélt élményszerűséggel párosul.

Niran Judit átérzi az imák nagy jelentőségét a zsidó liturgiában, végén elméletileg többet tud róluk mint az általa bemutatott előimádkozók. Ezek az imák erőt adnak, felemelik a szívet, sírás és jókedv váltakozik bennük - művészettel ötvözve. A sok szép illusztráció esztétikailag is jelentőssé teszi a könyvet.

Niran Judit tervei közt szerepel egy zsidó zenei intézet létrehozása. Könyve elolvasása után erre ő a legalkalmasabb!

Róbert Péter
2014.10.16