Don Péter:
Lovagias ügyek. Magyar írók és újságírók párbajai
(1834-1920)


Régmúlt időket felidéző könyvekben, filmekben gyakran találkozunk a sérelmek fegyveres elintézésének módjával a párbajjal. Eredetileg csak a nemesek párbajozhattak, de a rossz szokások ragadósak: később a polgárság felső rétege is fegyvert ragadhatott, ha úgy vélte, hogy jogtalanul megbántották. Az emancipált zsidóság friss egyenjogúságához a párbajképességet is megkapta.

Don Péter: Lovagias ügyek. Magyar írók és újságírók párbajai (1834-1920) című, a Corvina kiadó gondozásában nemrég megjelent könyve rengeteg olyan penge- vagy golyóváltást mutat be, ahol az egyik vagy mindkét fél ehhez a felekezethez tartozott. Különösen az újságíróknál volt ez gyakori, sokszor a sérelem is zsidóságuk miatt érte őket. Még Vázsonyi Vilmos is párbajozott joghallgatóként, amikor még Weiszfeldnek hívták. Bogdányi Mór az Egyenlőség első szerkesztője az antiszemita irányzatú Függetlenség munkatársát hívta ki pisztolyra, Kazár Emil író egy hölgy miatt lőtte el egy gróf fülét. Istóczy Gyöző, a zsidóellenes politikai mozgalom vezetője Wahrmann Mórral az első zsidó vallású képviselővel váltott golyót. Utóbbi noha nagyon rosszul látott mindig helytállt a zsidóságért ha kihívták. Néhai Scheiber Sándor mesélte, hogy egyszer nem is látott el a hajnali ködben ellenfeléig, ezért azt kérdezte segédeitől: "Wo stéht e gaj?", aki viszont nagyot hallott és izgatottan tudakolta tájszólásban: "Lűtt már a zsidó?"

Gajári Ödön politikus és publicista többször fegyvert ragadott amikor szóvá tették a Bettelheim rabbicsaládból való származását. Gárdonyi még szegedi újságíró korában vívott kardpárbajt Újlaki Antal nevű zsidó kollegájával, de utána újra barátok lettek. Kóbor Tamást is kihívta egy földbirtokos, de a párbaj elmaradt. Vészi Józsefnek, aki a magyar újságírás nagy alakja és a híres Izraelita Magyar Irodalmi Társulat vezetője volt több párbajáról olvashatunk a könyvben. Béldi Izor zenekritikus a Népszínház karnagyát Konti Józsefet sebesítette meg karddal - pedig nemcsak pályatársak, hanem hitsorsosok is voltak mindketten. Szomaházi István nemcsak regényeiben ábrázolta a dzsentrivilágot, amelyhez pedig származás szerint nem sok köze volt, maga is párbajjal intézte el vitáját egy képviselővel. Említi Osvát Ernő és Hatvany Lajos párbaját, amelyben mindketten megsebesültek, Molnár Ferencet és Csortos Gyulát a segédek kibékítették.

Csak néhányat említettem a könyvben szereplő sok párbaj közül, hiszen Magyarország ebben a korban paradicsoma volt, a monarchia más részeiből is idejöttek lovagias ügyeket elintézni a felek. Ennek a "párbajturizmusnak" az volt az oka, hogy a magyar büntetőtörvénykönyv az osztráknál sokkal enyhébben ítélte meg ez a feudális csökevényt. Így váltak a párbajok olyan gyakoriságúvá, hogy még a korabeli zsidó sajtó is foglalkozott velük. Általában örömmel vetté ha a zsidó fél megvédte magát, de elítélték ennek az alapjában idegen magatartásnak az átvételét, amely különösen a zsidó fiatalok között terjedt. Egyébként olvastam rövid újsághírt, hogy a kikeresztelkedését a rabbinak hivatalosan bejelentő zsidó joghallgató, a "hücpeség" rekordjaként párbajra hívta ki az őt hitehagyásáért keményen korholó lelkészt.

Első világháború után leáldozott a párbajok divatja. Az erősödő antiszemitizmusnak nem volt szüksége kihívásra és segédekre, hogy fizikailag bántalmazzák a zsidókat. Don Péter könyve még a békebeli évtizedeket hozza közel az olvasóhoz, sok érdekességgel és adattal.

Érdemes elolvasni!

Róbert Péter
2013.09.24