Vissza

Zsidó imakönyv
Szabadka, 2001

AJÁNDÉK SZABADKÁRÓL

Szabadka (Subotica) sokat szenvedett város, háború dúlta, belső harcok marták. Valamikor nagy hitközsége 5000 lelket is számolt. A szabad királyi városban 1775-ben telepedett le az első zsidó Herschel Jakab. 1799-ben épült az első templom, az 1880-as évek elejétől Chevra Kadisa működött a városban. Első rabbijuk Léb Hirschmann 1860-ban halt meg. Fejlődött a város, párhuzamosan a hitközség. 1903-ban szép új templomot avattak fel. Volt Talmud Tóra iskolájuk, önálló kórházuk.
A sok megpróbáltatás fogyasztotta a zsidóságot, elhurcolás, elvándorlás, menekülés. Most a nagytemplom évtizedek óta üresen áll, de a közösség házában szépen berendezett imaházban fohászkodhatnak a hívek. Vagy 200 zsidó él Szabadkán, élniakarásuk, létért való küzdelmük bizonyítéka egy ajándék, melyet tőlük kaptunk. Stevan Lánji, az ORZSE liturgia szakának felnőtt hallgatója szép imakönyvet alkotott, amelyek zsidó szervezetek, főleg a Joint támogatásával adtak ki. Az izléses rajzok két leánykája munkája. Az értéket növeli, hogy a könyv egy tervezett sorozat első darabja, a péntek esti szombatköszöntőket tartalmazza a bemutatkozó füzet. Három nyelven jelent meg: héberül, magyarul és szerbül. A szöveg fonetikusan is le van írva, hogy az alef-bétet nem ismerők is a szent nyelven fohászkodhassanak. Most előkészületben van az áldások és asztali imák kötete. Nehéz ehhez hozzáfűzni bármit is. Már az a figyelem, hogy három nyelven jelent meg a könyvecske, és még fonetikus leírással is olvashatók az imák, emberiességet, humanizmust árul el. Mindenki fontos, aki a közösségben megfordul, senkinek ne legyenek gátlásai, megtalálhatják azt a nyelvet, azt az írásformát, amely az egyén számára a legmegfelelőbb. Stevan Lánji második éves hallgatónk, előimádkozik, előadásokat tart, tanul Tórát olvasni, lelke a közösségnek, hatására új hívek is megjelentek az ismeretlenségből. Rengeteg meghívásnak tesz eleget, Szerbiaszerte hívják Újvidékre, Belgrádba. Úgy hisszük, ezt a kis füzetecskét nagyon meg kell becsülni, a gondos munka mellett a megvalósító szíve is benne dobog. Annak idején, a Gáonok korában Ámrám és Szaadja imakönyvet állítottak össze a spanyol, illetve az arab zsidók számára, nagy szolgálatot téve közösségüknek. Senkit vélük összehasonlítani nem akarunk, de a gesztust igen. Szabadkán e sovány, csendes ember, - mert mivel a könyvek elhagyják a városhatárt, a Szerbiában élő zsidókat látja el megfelelő imakönyvvel, hogy az mindenki számára érthető legyen és ez a munka folytatódik. Bár tennivaló van bőven, szédert kell rendezni, tanítani kell az ifjúságot, neki is tanulni kell, mégis töretlen az elhatározás, hogy az úton végig kell menni, új köteteknek kell megjelenni. Kérjük a folytatáshoz az Ö....való áldását, adjon energiát, erőt, és minden más feltételt biztosítson a szép tervek megvalósulásához.

Deutsch Gábor