Kizöldülő olajfa
Hivatalos megnyilatkozások a zsidó-keresztény párbeszédben


A világvallások között kevés mutat föl oly szövevényes és terhelt viszonyt, mint a zsidóság és a kereszténység, és e kapcsolat a mélypontját a vészkorszakban érte el. Az eltelt évtizedekben - a vallásközi párbeszéd kibontakozásával - a remény jelei mutatkoznak, a személyes közeledés és közös társadalmi föllépés mellett megjelent a teológiai és lelkiségi meglátások kölcsönösen gazdagító megosztása is.

A Békés Gellért Ökumenikus Könyvek sorozatának negyedik darabja a kétoldalú vallásközi párbeszédek közül elsőként a keresztények számára - és reményeink szerint a zsidók számára is - a legfontosabbat, e két vallási hagyomány kapcsolatát vizsgálja, fontos forrásszövegek tükrében.

A három bevezető tanulmány után az első fejezet a Római Katolikus Egyház, a második pedig a genfi központú ökumenikus kereszténység párbeszédét tekinti át a zsidósággal. Végül, a harmadik fejezet az alulról induló vallásközi szerveződések - így a legrangosabb, a Nemzetközi Zsidó-Keresztény Tanács - megnyilatkozásai közül emeli ki a legjelentősebbeket.

A kötet szerény hozzájárulás ahhoz, hogy a zsidó-keresztény párbeszéd (és ezáltal a két vallás) olajfája - Magyarországon, Közép-Európában, de szerte a világon is - újra kizöldüljön, és lombot eresszen. A kötetben olvasható megnyilat-kozások segíthetnek egy új nemzedék újfajta párbeszédében, a vallási, közéleti és társadalmi kérdéseink nyíltabb és őszintébb megvitatásában.

DOBOS Károly Dániel (1971) orientalista (hebraista és arabista), a PPKE BTK Hebraisztika Tanszékének adjunktusa, az ELTE BTK óraadója. Kutatási területei: a Szentírás utáni zsidó írásbeliség és az összehasonlító sémi filológia.

NAGYPÁL Szabolcs (1974) jog- és vallásbölcsész, római katolikus teológus, az ELTE ÁJK Filozófia Tanszékének adjunktusa, a Békés Gellért Ökumenikus Intézet főmunkatársa, a Vallásközi Párbeszéd Társaságának elnöke. Kutatási területei: az
ökumenikus és vallásközi párbeszéd, a közvetítés és a szelíd viszálykezelés.
 

2012.03.21