Hidvégi Máté:
Löw Lipót főrabbi élete

Tavaly volt bicentenáriuma annak, hogy Morvaországban megszületett a reformkori magyar zsidóság nagy vezetője, Löw Lipót. Talán kevesebb kiadvány emlékezett meg róla, mint megérdemelné, amiben valószínűleg része van annak, hogy Immánuel fia szép pályája és mártírhalála némileg elhomályosította apja emlékét.

Ezért is örvendetes - a más tudományos területen megérdemelt hírnevet szerzett - Hidvégi Máté vállalkozása Lőw Lipót életének megírására. A pápai Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület gondozásába megjelent Löw Lipót főrabbi élete című könyve a részletes életrajz mellett terjedelme nagyobb részében dokumetáció, megjelenítve Löw Lipót hatalmas életművét, szellemi örökségét.

Családjáról szólva kiemeli annak rabbinikus jellegét, alapos tanulmányait. Baráti körében nemzsidók és a híres újtó rabbi, Chorin Áron is megtalálhatók. Nagy szorgalom jellemzi, sok elismerést arat, érdekes módon legtöbb konfliktusa saját híveivel van.

Kossuth lapjában, a Pesti Hírlapban közli (és kommentálja!) írását, amelyben modern, magyar nyelvű rabbiképző felállítását javasolja. Személyesen is élen jár a magyarosításban, 1844-ben már magyarul prédikál Nagykanizsán, pedig szegényes rabbilakásában a tyúkólon át lehet bejutni a tudós lelkészhez. El is megy Pápára, ahol fáklyásmenettel fogadják, hiába áskálódnak a maradiak.

 Szerepet vállal a szabadságharcban, amiért apósával együtt kerül az Újépületbe. Igazában Szegeden találja meg a helyét, a közösség lelki gondozása, szinte felvirágoztatása mellett páratlan és szerteágazó tudományos tevékenységet végez. Megindítja Ben Chananja című folyóiratát, amelyet egész Európában ismernek és kedvelnek.

Szakvéleménye alapján törli el az igazságügyminiszter a megalázó zsidó esküt. Mint szónok is kitűnik, más városokba is meghívják, keresztények is sokan meghallgatják. Kiemeli a könyv barátságát Toldy Ferenccel, de említi Klauzálhoz és Deákhoz való kapcsolatát is. Nagy családját (14 gyermeke volt!) magyar szellemben neveli, fia folytatja művét. Halálát "gyászolta az egész magyar nemzet".

Tömör életrajz után irodalomjegyzék segíti a további tájékozódást, majd 110 oldalon válogathatunk Lőw működésének emlékeiben, szellemi kincseinek gazdag tárházában.

Hidvégi Máté könyve szép megemlékezés Lőw Lipótról, haszonnal forgathatjuk.

 

Róbert Péter

vissza