Kárpáti Judit: A zsidó - arab együttélés multidiszciplináris elemzése
 

A Magyar Zsidó Szemle Füzetek eddigi számai nagy érdeklődést keltettek a judaisztika barátainak körében, mivel hiánypótló, tudományos hátterű írások láttak napvilágot a sorozatban.
Egyetemünk docensének, Kárpáti Juditnak A zsidó - arab együttélés multidiszciplináris elemzése című munkája a negyedik a sorban. Messzebb tekint az eddigieknél, úgy is mondhatnánk, hogy nagy fába vágta a fejszéjét!

Nemcsak az újkori zsidó történelem, hanem az egyetemes história, sőt a világpolitika talán legfogósabb, de a nemzetközi erőfeszítések dacára mindmáig megoldatlan kérdésének eredetét járja körül a tanulmány, hatalmas utat járva be az iszlám előtti kortól a második világháború utáni időkig.
Nehéz témáját egy kevéssé ismert népcsoport, az arab országokban élő (ma már csak élt!) zsidó közösségek sorsának bemutatásán keresztül hozza közelebb az olvasóhoz. Nálunk kevés szó esett róluk, legfeljebb az Izraelben jártak beszámolói említettek ún. "keleti" zsidókat, hiszen Kárpáti Judit is ott találkozott először velük - és kutatásai későbbi tárgyával.

Bevezetésül kérdéseket tesz fel az arab-zsidó viszonyról és ezekre a címben jelzett multidiszciplináris módszerrel keresi a választ. Az asszírok, Mohamed, mind sokat foglalkoztak a térség zsidó lakosságával, amelynek sora uralmuk alatt - az elterjedt vélekedéssel szemben - nem volt könnyebb mint Európában.
Új helyzetet teremt a Nyugat behatolása a Közel-Keletre, ami együtt járt a modern antiszemitizmus itteni megjelenésével. Sok tényt közöl a német nácizmus és az olasz fasizmus népszerűségéről az arab országokban.
Itt jegyezzük meg, hogy a kettőt nem kellett volna teljesen egy kalap alá venni, hiszen utóbbi a háború kitöréséig nem volt antiszemita, sőt Mussoliniék támogatták az angolok ellen a jobboldali cionista szervezeteket.
Adolf Eichmann barátsága a rosszemlékű jeruzsálemi muftival, szomorúan közrejátszott a magyar zsidóság 1944-es tragédiájában, erre hivatkozva tiltott le esetleg Palesztinába jutó transzportokat.

Élénkítik, személyesebb hangúvá teszik a könyvet a végén található zsidó vallomások, amelyek bevilágítanak a keleti zsidók mindennapjaiba. Sok lábjegyzet és bibliográfia mutatja a mű alaposságát és teszi lehetővé az esetleges további kutatást.

Tartalmas, komoly munka a most megjelent füzet!

Róbert Péter
2010.12.12

 Vissza