Ujvári Hedvig: Magyar újságíró európai közegben
Max Nordau publicisztikai tevékenysége Budapest, Bécs, Berlin és Párizs között
 

A Magyar Zsidó Szemle Füzetek sorozatának 6.száma összetett, sokfelé kapcsolódó témát dolgoz fel. Ujvári Hedvig sajtótörténész Magyar újságíró európai közegben címmel Max Nordau, a korai cionista mozgalom egyik vezéregyénisége, talán Herzl mellett legnagyobb alakja tevékenységének kevéssé hangsúlyozott oldalát, újságírói tevékenységét teszi vizsgálata tárgyává. Alcíme ezt tükrözi (Max Nordau publicisztikai tevékenysége Budapest, Bécs, Berlin és Párizs között) de érdekes adatokat tartalmaz korabeli politikai viszonyokról és a cionista mozgalom kibontakozásáról.

Erénye a tanulmánynak, hogy Herzl Tivadar sokszor megjelenik lapjain. Első fejezetének címe is „Asszimiláció, nyelv és identitás problematikája a fiatal Max Nordaunál és Herzl Tivadarnál” erre utal, valósággal párhuzamot a két ember, sőt a két család között. Bár pesti zsidók lévén mindketten tökéletesen bírták a magyar nyelvet, írásaik németül látnak napvilágot. Személyisége megértéséhez érdekes adalék Nordau névváltoztatása. Nagy jelentőséget kap az 1873-as bécsi világkiállítás, míg a válságot nem tartja fontosnak. Körképet kapunk a fontosabb lapokról, kár hogy csak a német nyelvű sajtót elemzi.

A korabeli érdeklődésnek megfelelően nagy teret kapnak az uralkodók bécsi látogatásai. Mivel az újságírók nagy része ekkor zsidó volt – de az olvasók jelentős része is – megörökítik a zsidó vonatkozásokat, így amikor a perzsa sah zsidó küldöttséget fogadott.

Nordau cikkei - ahogy Herzl Tivadaré is – felülmúlják az átlagot, szép stílusban jelentős gondolatokat közölnek, olvasásuk örömet jelent a mai olvasónak is. Sok az érdekes útirajz, de meglátja a visszásságokat, így ellenszenvvel ír a berlini millitarizmusról.

Frankofil, nem véletlenül választja Párizst lakhelyének. Olvasva írásait nem mindennapi tehetség csillan fel, életrajzát ismerve tudjuk, hogy később ezt teljesen – Herzlhez hasonlóan - népe szolgálatába állította.

Ujvári Hedvig munkája elsősorban sajtótörténeti értékű, de hasznos a kor kultúr- és köztörténeti képének megismeréséhez is.

 

Róbert Péter
2010.12.06