Vissza

Herta Pfister: Ószövetségi asszonyok

Tartalmas kis könyv jelent meg a zsidótárgyú műveket máskor is szívesen gondozó Pont kiadónál. Herta Pfister az Ószövetség nőalakjait idézi fel, akik nemcsak érdekesek, hanem sokszor példaképek is lehetnek a jelenben is.
Pedig koruk férficentrikus társadalmában a nők csak a segítőtársak lehettek a férfi mellett és lehetőségeik minden tekintetben korlátozottak maradtak. Már Évánál is a bűnbeesés történetének Dávid egyiptomi feleségére való visszavezetésével találkozunk, Ábrám-Ábrahám és Sára története az akkori erkölcsi felfogás szerint egyáltalán nem rendkívüli. Lót feleségének példája a múlt visszahúzó erejére figyelmeztet, a jövőbe indulás a múlttal való szakítást is jelenti. Rebekka tud bátran dönteni, meg is segíti az Örökkévaló. Lea és Ráchel vetélkedése nem hátráltatja az isteni akarat érvényesülését, Támár számunkra vitatható eszközökkel érvényesíti jogait. 
Jokebed, Mózes anyja a zsidó nőket később is jellemző leleményességgel és áldozatkészséggel menti meg gyermekét, aki ennek jutalmaként Miriam segítségével a közelében is maradhat, élvezheti anyai szeretetét. Később Miriam helytelenül viselkedik elhivatott öccsével, amelynek büntetéseként leprás lesz, de Mózes meghallgatott könyörgése meggyógyítja. Gyenge, hibákkal terhelt nők is felbukkannak a bibliai lapokon, mint Rácháb a rosszhirű jerikói asszony, aki azonban elszállásolja a Kánaánba tartó zsidók kémeit. Debora, „Izrael anyja „, öntudatával, bölcsességével kiemeli magát a korabeli nők méltatlan helyzetéből, harcol a szabadságért és beszél az igazságról . Rut a moabita leány Boász feleségeként csatlakozik Izrael népéhez, az okos és diplomatikus Abigail jóváteszi férje otrombaságát, meg is kapja jutalmát: megözvegyülvén Dávid király felesége lesz .
Michal házasságai bekerültek a zsidó történelembe, arra tanítva, hogy nem szabad megalázkodni. Felvillan Batseba alakja és a rendkívül emberien bemutatott néma halottőrző Ricpa, Saul felesége is. Mellékalakként jelenik meg a Salamon döntését kérő két asszony, Sába királynője, valamint a careftai özvegy, akit a remény tartott életben, Naamán szolgálóleánya, aki megmutatta az utat. Az alázatos, de bátor és leleményes Judit megöli Holoferneszt, témát adva sok későbbi festménynek. Eszter alakja évezredeken bátorításul szolgált az üldözött zsidóságnak.
Hasznos és kellemes időtöltés e könyv elolvasása, a zsidóság ősi nőalakjainak felidézése.


a szerző

Róbert Péter