Marek Toman:
A prágai gólem
 

A Prága városában egykor élt Lőw rabbiról sokat írtak az elmúlt századokban, legtöbbet az általa megformált agyagóriásról, a legenda inkább megmaradt mint a nagy tudományát bizonyító írásai vagy pedagógiai nézetei. Könyvek hosszú sorának lapjain, de filmen is gyakran megjelenik a Gólem, a gettó lakóit védő mesebeli lény .

Marek Toman cseh író tollát is megihlette a régi történet, amelyet felnőttek és gyermekek számára egyaránt élvezhetően dolgozott fel A prágai gólem című a General Press kiadó gondozásában megjelent könyv. Érdekes módon, élve írói szabadságával egy szerelmi történetet sző a legendába, egy fiatal fiú, a rabbi vőjelöltje és famulusa beszéli el a gólem - és rajta keresztül a prágai Zsidóváros - históriájának egy mozgalmas időszakát. A XVI. század végét a csehországi zsidóság aranykorának nevezik, Rudolf császár kedvelte őket, különösen a tudós Löw rabbit, de ez nem jelenti a teljes biztonságot. Nem voltak jogaik, pogromok és vérvádak fenyegették életűket és vagyonukat - ahogy másutt is szerte a világon.. Sok ismeretet kapunk erről a különös közegről, belátunk a gettó kerítése mögötti mindennapokba, a rabbi bölcs szavai filozófiai mélységeket tárnak fel.

Mindez nem megy az olvasmányosság rovására, a cselekmény pergő, 140 fejezetcím, oldalanként jut egy tagolja a könyvet. Manapság divatos módon a kabala rejtélyes tanai is megjelennek, főleg a rabbi jelzésszerű utalásaiban. Mivel a kabalisták kedvelték a metaforákat ez talán elég is. Löw rabbi szava, tanítása érthető és világos. Mindig tanított gyermekeket is, nagy gondolt fordított az iskolára. Fontosnak tartotta megadni a szegényebb gyermekek tanulási lehetőségét. Figyelt a módszertanra, az egyszerűtől a bonyolult felé haladt, elvetette a megértés rovására való gyors tanulást. Pedagógiai nézetei megelőzik Comenius működését. Tudását a gettón kívül is elismerték, a császár többször fogadta. Beszélgetésük tárgya titok maradt, ez megkönnyíti az írónak, hogy saját elképzelése szerint írja le az audenciát.

Testes Utószó világítja meg a történelmi hátteret, sok valóságos történelmi személyt említve, akik a regényben is szerepelnek, a Jegyzetekben a zsidó szokások és kifejezések magyarázata teszi élvezhetővé a könyvet mindenki számára. A sok illusztráció főleg az ifjúsághoz szól.

A cseh főváros látogatói nem mulaszthatják el megnézni a híres Zsidóvárost. Számukra különösen hasznos ennek a kedves könyvnek az elolvasása.
 


Róbert Péter
2010.10.06