Avigdor Hameiri:
A NAGY ŐRÜLET
 

Avigdor Hameiri a héber irodalom nagy alakja. Pályáját Kova Albert néven kezdte, eredeti családneve Feuerstein volt. A nagy őrület című könyve 1929-ben héberül látott napvilágot Tel-Avivban, a Múlt és Jövő kiadó jóvoltából most a magyar közönség is élvezheti ezt az igazi háborús regényt, e valóban jelentős munkát.

A fiatal irodalmár önként jelentkezik a frontra, bizonyítani akarja, hogy cionistaként is bátran fog harcolni Magyarországért. Találkozik Schweitzer Ede zsidó tábornokkal, aki szintén erre buzdítja., majd zsakettben, lakkcipőben tesz eleget a behívónak. Jól festi le a szerző a háborús hisztériát, a részeg bevonulókat. A java csak most jön, a harctéren a pokol várja s ezt jól érzékeltetik az ottani "élet” nagyszerű leírása.

Megismerjük a tisztek, altisztek kegyetlenségét saját katonáikkal szemben, az egyszerű katonák emberségét. Jó katona, nem engedi egyedül embereit a veszélyes vállalkozásokra, élükön halad ilyenkor.

Szeretik is, legénye önként szolgálja. Megérintik a galíciai polgári lakosság szenvedései, köztük sok zsidó tragédiát tapasztal. Tiszttársai nem kedvelik, pedig parancsszóra még verset is ír nekik. Szabadságán sem teljes az öröme, felháborítják a hátországi erkölcsök, visszatérve már lazulást, frontbarátkozásokat tapasztal - de fogsága (másodszori!) lezárja kényszerű katonai tevékenységét.

Azonban erről már nem a regény, hanem a Függelék első írása számol be. Csatlakozik a kötethez a Háborús elbeszélések 10 rövid írása amelyek a lövészárkok mindennapjait állítják elénk, nem feledkezve meg a helyi zsidóság viszontagságairól.

Kőbányai János utószava "sorsválasztó regénynek” héberül írt elmondhatatlan magyar elbeszélésnek nevezi Avigdor Hameiri művét, áttekintve nemcsak a történelmi helyzetet, hanem a nagy háború magyar prózairodalmát is. Zsidók és keresztények egyaránt helyet kapnak alapos elemzésében, máig ismert és tanított óriásokon kívül, mint Tersánszky és Móricz Zsigmond napjainkra elfeledett tollforgatókról is olvashatunk (Pogány József, Zalka Máté) néhány sort.

Ez a könyv nemcsak régi adósságot törleszt, hanem nagy örömet okoz az érdekes alkotások minden kedvelőjének.
 

 

Róbert Péter
2010.05.12.