DOMÁN ISTVÁN:
MENEKÜLÉS - Egy zsidó fiatalember New Yorkban

Domán István főrabbi, Rabbiképzőnk oktatója új arculattal mutatkozott be olvasóinak. A nagy és híres Talmud-tudós, aki két alkalommal is jelentkezett Talmud-válogatásával és ezeknek mesteri magyarra fordításával, most szépíróként jelentkezett olvasói széles tábora előtt. Azzal a könyvével is növelte hírét, mint Talmud-tudós, amely bemutatja néhány jesiva, vagyis Talmud-főiskola, működését és belső életét a II. Világháború előtti Magyarországon.
Igaz, hogy már volt ennek a szépirodalmi jellegű művének előzménye, a Rettegés című könyv, amelyben saját életét ábrázolja 1944 gyásszal és oly sok veszéllyel terhes éve, valamint a kommunizmus nem sokban különböző évein keresztül az 1956-os magyar forradalomig és szabadságharcig.

Legújabb és most ismertetésre kerülő könyve, a Menekülés – Egy zsidó fiatalember New Yorkban címmel, a Háttér Kiadónál megjelent műve, a Rettegés folytatása. Ez is szépirodalmi jellegű mű, de már sokkal kiforrottabb, mint elődje.

Ebben az 1956-os forradalom utáni Magyarországról az Amerikai Egyesült Államokba vezető menekülését és az ottani nehéznek (legalábbis az új bevándorlók számára) tűnő viszonyokat, főleg a viszonylag megfelelő munkahely keresését-megtalálásának nehézségeit írja le. A könyv nem csak szépirodalmi jellegű visszaemlékezést tár elénk, hanem történelmi tényeket is tartalmaz, elsősorban a holokauszt idejéből, vagyis annak előkészítéséről olyan részleteket tudunk meg, amelyek máshol nem olvashatók.

Megtudjuk, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei már 1942-ben értesültek arról, hogy mi vár az európai zsidóságra, de nem tettek semmit azért, hogy megakadályozzák a tragédiát, aminek a kezdetéről ők is tudomással bírtak.

A különleges, egyéb dokumentumokban meg nem található, "nemzetközi" érdeklődésre számot tartható információk mellett sokat megtudhatunk az Amerikában (USA) élő néger kisebbség, sőt a zsidóság életviszonyairól is. Azt is megtudjuk, hogy a Szerző Amerikában nem találta meg "Amerikát", sőt az ottani viszonyok miatt a Magyarországról vitt első feleségétől is el kellett válnia, és az egyre nehezebbé váló élet miatt kellett a Magyarországra való visszajövetel mellett döntenie.


Domán István: Menekülés. Egy zsidó fiatalember New Yorkban. Bp. 2009, Háttér Kiadó. Ára: 2990 Ft.

 

Borsányi Schmidt Ferenc
2010.03.15.