Friedrich Born jelentése
 

1944 szomorú esztendejében több külföldi diplomata próbált segíteni Magyarországnak, saját kormányuk által magukra hagyott és idegen hatalomnak kiszolgáltatott szerencsétlen állampolgárain. Többüknek szobra, utcája van a fővárosban, de Friedrich Born, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának delegátusa nem részesült ilyen megbecsülésben, pedig tevékenysége sokak életét mentette meg.

Ezen akar segíteni Szita Szabolcs professzor új könyve, amely feldolgozta a delegátus már az események után, 1945 júniusában, Genfbe küldött hivatalos beszámolóját. Előszava és bőséges jegyzetei rávilágítanak a vészkorszak eddig nem vizsgált mozzanataira, kegyetlenség és emberi helytállás, szenvedés és megmenekülés váltakoznak lapjain.

Born 1944. májusában érkezett budapesti állomáshelyére. Elődjét visszahívták, mert segíteni próbált az üldözötteken, de ez nem tartotta vissza őt sem. Először gyermekeket próbált menteni, de figyelme kiterjedt hadifoglyokra, sebesültekre és még sok más csoportra. Tiltakozott a terror ellen, gyermekotthonokat és nyolc népkonyhát állított fel, védelem alá vonta a lakosságot ellátó közüzemeket, még a tűzoltóságot is, ahogy egy nyilas vezető rosszindulatúan megjegyezte, valóságos „genfi protektorátus” létesült Budapesten.

Érdekes a jelentés visszafogott, hivatalos stílusa. „Forradalomnak” nevezi Szálasi hatalomátvételét, de rémuralomnak kormányzását. Foglalkozik a Sziklakórházzal, a német „robbantási düh” által keltett vízhiánnyal, a sokakat megmentő lóhússal. Nagy helyet kap a pannonhalmi apátság embermentése. Sajnos – mint a többi zsidómentő semleges diplomatát – valamilyen, ma még nem tisztázott okból a szovjetek bizalmatlanul, ellenségesen kezelik. Nem osztozik Wallenberg sorsában, de Bukarestbe viszik, nagy nehezen, Törökországon keresztül jut haza. Keveset ír saját viszontagságairól, de ott eszik először jó ebédet!

Szita Szabolcs már említett gazdag jegyzetanyagának köszönhetően rengeteg nevet és adatot találunk a könyvben, amelyek keretbe foglalják és kiegészítik Bornnak az eseményekre fókuszáló szövegét. Sok fénykép és dokumentum teszi hitelessé a munkát, forrásjegyzék ad lehetőséget további kutatásokra.

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága Közép-Európai Regionális Küldöttsége által kiadott, sok intézmény által támogatott kiadvány méltón emlékezik Friedrich Born munkásságára és nemes egyéniségére.
 

Róbert Péter
2009.12.21.