Reviczky Ádám:
Vesztes háborúk - megnyert csaták
Emlékezés Reviczky Imre ezredesre

A Múlt és Jövő Könyv- és Lapkiadó szép feladatot teljesített amikor az 1985-ös első kiadás alapján vállalta Reviczky Ádám édesapjáról írott könyvének megjelentetését.. Ez a terjedelmes munka többet foglal magába, mint amit alcíme – Emlékezés Reviczky Imre ezredesre – jelez.

Szól nemesi családjuk múltjáról, az első világháborús viszontagságokról, Trianon utáni megpróbáltatásokról. Sok érdekes adatot, kicsi, de jellemző eseményt, momentumot örökít meg a császári és királyi, később a Horthy-hadsereg mindennapjaiból, belső, a külvilág által kevéssé ismert életéből.

Annál inkább hiteles ez a kép, hiszen a szerző Reviczky Ádám is katona, hadapródiskola után főhadnagy az utászoknál, több frontot megjárt ember.

Édesapja sokfelé megfordul, mindenütt megállja a helyét, járási katonai parancsnokként éppúgy mint kiképző és nevelőtisztként. Amikor a levente-intézményhez kerül a testnevelést lendíti fel. Embersége megszeretteti beosztottaival, akikről mindig nagy figyelemmel gondoskodik, a konyhát is beleértve. Jó tulajdonságai fényesen megnyilvánulnak a bekövetkező nehéz időkben, amelyeket Reviczky Ádám cserkészként a hitleri Németországban tett útja előre jelez.

Édesapja parancsnokként munkaszolgálatosokkal kerül kapcsolatba és napról-napra tanúságot tesz jóindulatáról, humanizmusáról. Zsidókon, nemzetiségieken segít, önzetlenül, saját magát nem kímélve.

Rengeteg a visszaemlékezés, a tanúvallomás a könyvben, a megmentettek hálásan számolnak be Reviczky ezredes tetteiről. Munkaszolgálatosok, politikai üldözöttek, nemzetiségiek vallanak a könyvben Reviczky tetteiről. Az életrajz és memoár fontos adalékokat szolgáltat a két világháború közötti korszak közszelleméről, politikájáról, s benne a tisztikar világáról is.

Sajnos ez a nagyszerű EMBER néhány évvel a háború után megtapasztalhatta egy másik diktatúra igazságtalanságát is. Kitaszították a hadseregből, még nyugdíját is elvették. Szeneslegényként dolgozott 1956-ban bekövetkezett rehabilitálásáig – amelyet már nem soká élvezhetett.

Az általa megmentett ezrek viszont nem feledték. Levelek özöne bizonyítja ezt, újságcikkek sora, Izraelben utcákat neveztek el róla..

Nekünk sem szabad elfelejtenünk Reviczky Imrét és tetteit

Róbert Péter
2009.10.30.