Dr. Kiss Endre ünneplése

2017. október 26-án, csütörtökön, az Egyetemi Tanácsülés első pontjaként köszöntötték Dr. Kiss Endre professzort, jubileuma alkalmából az Et. jelenlévő tagjai, az egyetem dolgozói, a Hallgatói Önkormányzat képviselője a rektori szobában.

Az elmúlt hónap zsidó ünnepei és egyéb egyetemi programok miatt csak most nyílt alkalom megemlékezni Dr. Kiss Endre születésnapjáról, tudván azt is, hogy más helyen már sokan köszöntötték őt sőt jubileumi köszöntő könyvet is kiadtak részére.

 

Ahogy minden ilyen alkalommal, az ünnepeltet a rektor, Dr. Schőner Alfréd köszöntötte. A zsoltárköltő szavait idézte: "egy ember átlagos életkora 70 év, és ha a Mindenható testi és szellemi frissességet ad, akkor 80 év. Szinte hihetetlen, hogy a mi kedves és szerett barátunk, kollégánk Endre, 70 éves lett, ő, aki tevékeny, alkotó és mindannyiunk számára igen fontos személyiség. Tudós, aki sok mindent alkotott saját maga és velünk együtt is. Sok közös emlékünk van, mert már hosszú ideje vagy velünk."
A kellemeseket nem, de egy kellemetlen, viszont jól végződőt - a bécsit - megemlített, majd megemlékezett Kiss Endre tudományos és filozófiai munkásságáról, emberi viszonyulásáról,  Scheiber-díjáról, stb. Végezetül sok jót kívánt Endrének bis hundert und zwanzig.

A beszéd:

/Megjegyzendő, hogy mindezeket Kiss Endre a rá jellemző sztoikus nyugalommal fogadta, illetve hallgatta és csak néha mosolyodott el, a humoros részeknél./

 

 

 

Ezután a jelenlévők löhájim köszöntéssel emelték poharukat az ünnepelt egészségére.

 

 

 

 

A rektor rövid pohárköszöntője után Fekete László főkántor "a maga nemében egyedüli vagy" kezdetű hallélt énekelte el az ünnepelt tiszteletére, majd átadta az egyetem ajándékát, egy díszes "gratulálunk és OR-ZSE" felirattal ellátott ólomkristály vázát.

 

 

 

 

 

 

Kiss Endre megilletődve köszönte meg az ajándékot, majd emlékezett idekerülésére, mely számára kiemelten és megkülönböztetően nagy megtiszteltetés volt, itt töltött évtizedére, a sok közös élményre és  munkára. Mikor idejött könnyű volt beilleszkedni, nagy szerencséje volt, hogy a Közép-Európa kutatásai 80 %-ban judaista kutatás is volt, így át kellett csak hoznia a hatalmas anyagot. Megköszönve az itt töltött mintegy húsz évet, a szeretettel teli munka és személyes légkört mely itt fogadta, az egyetem további fejlődéséhez sok sikert kívánt.

 

 

 

 

 

Az ünnepelt ezen válasza után a rektor megköszönte azoknak a jelenlévőknek a részvételét, akik (még) nem Et. tagok és távozásuk után megkezdődhetett az Egyetemi Tanács hivatalos munkája.

KP
2017.10.27