Megjelent kiadványaink

Dr. Kerekes Béla: Az első Jeruzsálemi Templom

A második Jeruzsálemi Templom
Dr. Kerekes Béla: A Salamon által épített első szentély statikai vizsgálata  (Budapest: Logos, 1999)

"És készítsetek számomra szentélyt, hogy közöttük lakozzam!"

Salamon király uralkodásának (973 - 933) negyedik évében megkezdték a nagy mű építését. Hét évig tartott az építkezés, amíg elkészült az erkölcsiség, az isteni jelenlét és szellem megtestesítője, a Templom. A Biblia, ezen belül a Királyok Könyve nemcsak a munka menetét írja le plasztikusan, hanem az építőmesterekről és a felhasznált anyagokról is felvilágosítással szolgál. A leírás pontosságára és részletességére jellemző, hogy mai szakemberek véleménye szerint a megadott adatok alapján újra felépíthető lenne a Templom.

A tanulmány szerzője, Dr. Kerekes Béla kántor, aki civilben építészmérnök, megvizsgálta a leírások alapján a hajdanvolt épület statikai jellemzőit és azt a következtetést vonta le, hogy ha Nabukadnecár seregei nem rombolják le i.e. 586-ban barbár módon az építményt, még ma is állna, csodálatunkra.

Vizsgálódásait részletes statikai számításokkal és rajzokkal dokumentálja a kötetben.

Vissza.