Megjelent kiadványaink

Golinkin: Én Kelohénu

Én, Kelohénu
Én Kelohénu....Nincs olyan, mint Istenünk. Új módszer a héber imakönyv megértéséhez (New York Shengold Publishers Inc., 1999).

A rendkívül díszes, szép kiállítású könyv - Noah Golinkin rabbi műve, mely az Európában szombaton és ünnepnapokon elmondásra kerülő - vallásos költemény részletes elemzését nyújtja.

Annyiban azonban több ennél, amennyiben a zsidó imarendben leggyakrabban előforduló 99 héber szám variációja a legfontosabb imák tükrében. A "Nincs olyan, mint Istenünk…" kezdetű himnuszban például 20 áldás van elrejtve. Ugyanígy többször szerepel az "Ámen" szó is, melynek jelentése: igazság, vagy "úgy legyen".
Ugyanez a gondolat: "Nincs olyan, mint Istenünk…". egy másik ima, a "Mindnyájan dícsérjük a Mindenség Urát" kezdetűnek a vezérgondolata is.
A szerző kifejti, hogyan válik kinyilatkoztatássá a koncepció abban az imában, melyet valószínűleg még Józsua alkotott, mi
kor elfoglalta Jerikót: " Az Úr az Isten a mennyekben fent és a földön lent".Az olvasó két lényeges tételt figyelhet meg, a gondolati magot és a módszert. A kinyilatkoztatás lényege megtalálható a könyvben tanulmányozott valamennyi ima szövegében, melyeknél a szavak, kifejezések - tehát a módszer, az alkotóelemek - ugyanazok.

Érdemes ezért részt venni a felfedező úton, keresni a szavak értelmét, jelentését és üzenetét.

Vissza.