2017. december 3 - 9
 


"És elmentek testvérei, hogy legeltessék apjuk juhait Shem-ben" (37:12). Shem városában indulnak el József embertpróbáló kalandjai, majd évszázadokkal később itt talál végső nyugalomra: "József csontjait, melyet Izrael gyermekei felhoztak Egyiptomból, eltemették Shem-ben" (Józsua 24:32).

Rabbi Hama, Rabbi Hanina fia szerint (Szota 13b) a zsidó nép tagjainak egyértelmű akarata volt, hogy Shem-ben nyugodjon József, mert "innen rabolták el testvérei, ezért ide kell visszahoznunk a testét".

A Talmud (Bráhot 20a) segítségével arról, hogy miért is jó József, az első neológ leszármazottjának lenni: "Rabbi Johanán elment és leült a mikve bejáratánál. Azt mondta: ha feljönnek a lányok és meglátnak engem, akkor olyan szép gyerekeik lesznek, mint én. Mondták neki a rabbik: nem félsz az ártó szemtől? Azt válaszolta: Én Józseftől származom, ezért rajtam az ártó szem nem uralkodhat. Amint írva van: "Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat" (1Mózes 49:22).

Ne úgy olvasd: "ágazata meghaladja" (álé ájin), hanem úgy "szemen felül (olé ájin)". Rabbi Joszé Rabbi Hanina nevében azt mondta, hogy innen tanuljuk azt, hogy az ártó szem nem uralkodik rajta: "és sokasodjatok a földön, mint a halak" (1Mózes 48:16) - amint a halak, akik a vízben vannak, el vannak takarva, és ezért nem árt nekik az ártó szem, úgy József utódain sem uralkodhat az ártó szem. Ha akarod, azt is mondhatod: olyan szem (Józsefé), amely nem akart jóllakni abból, ami nem az övé (Potifárné), ezért az ártó szem nem uralkodik rajta.

A Talmud szerint (Szota 36b) nem sokon múlt, hogy József és Potifárné között megtörténjen, aminek nem volt szabad. "Megragadta őt (Potifárné) ruhájánál fogva, azt mondva: hálj velem" (39:12). E pillanatban édesapja (Jákob) képmása tűnt elő az ablakban, és így szólt: József, testvéreid nevei fel lesznek írva az efod köveire, neked is köztük a helyed. Arra vágysz, hogy a neved legyen kitörölve az övék közül, és "prostituáltak pásztorának" nevezzenek?

Amint írva van: "a prostituáltak pásztora elveszti vagyonát" (Mislé 29:3) - elveszti tiszteletét, ami értékesebb a gazdagságnál is". Jákob felbukkanása/felvillanása a legjobbkor történt, József megmenekült.

A Tóra szövegéből és bölcseink kommentárjából is kiderül, József messze nem volt kialakult személyiség, amikor Egyiptomba került. Viszont rendelkezett valami nagyon értékessel, melynek köszönhetően megmenekült szorult helyzetéből, és átvészelte élete nehezebb korszakát.

A Talmudban (Bráhot 42a) olvassuk: "Ábájé mondta: ha egy Tóra-tudós belép egy házba, áldás lesz azon, amint írva van Lábán és Jákob kapcsán: "megáldott az Örökkévaló miattad" (1Mózes 30:27). Ha akarod, akkor mondd, hogy ez a forrása: amint írva van: "megáldotta az Örökkévaló az egyiptomi házát József miatt" (1Mózes 39:5). A tórai ismeretek nem jelentenek megoldást a nehézségekre, de jelentősen könnyebbé teszik annak megtalálását.

Jehuda és Támár

"Éppen kivezették" (38:25), mármint a tiltott kapcsolat létesítésével vádolt Támárt, hogy kivégezzék. Támár nem akarta lebuktatni a kivégzését elrendelő Jehudát, mint e titkos kapcsolat másik szereplőjét, ezért példásan diszkréten csak annyit üzent neki: "attól a férfitól, akié ezek, vagyok én viselős…ismerd csak fel, kié ez a pecsét, a zsinór és a bot (uo.).

Támár megússza, de nem sokon múlt, mert a Talmud (Szota 10b) szerint az "éppen kivezették" (mucét) nem véletlenül nem az ideális nyelvtani alakban áll, hanem egy plusz történetet mesél el.

"A gonosz Szamael angyal eltávolította a Támár által említett tárgyakat, amivel nem csak a nő menekülését akadályozta volna meg, hanem a Támártól származó Dávid király, ezáltal a Messiás megszületését is. De jött Gábriel angyal és a jelként szolgáló tárgyak újra meglettek".

Hát, ennyi minden derül ki a "mucét" szóból.

"Készített neki tarka köntöst" (37:3). A midrás (B’résit rábbá 84) szerint Rés Lákis mondta Rabbi Elázár ben Ázárjá nevében: az ember ne bánjon fiaival különböző módon, mert a Jákob által készített tarka köntös (ktonet pászim) okán gyűlölték meg Józsefet a testvérei.

Rabbénu Máhir (Ávkát Rohel) a "pászim" kifejezést rövidítésnek gondolja, melynek mássalhangzói olyanokra utalnak, akik József nehézségeinek szereplői voltak. "Pé" - Potifár(né), "SZámeh" - szohárim (kereskedők), az utolsó két betű ezeket részletezi: "Jud" - jismáelim (ismaeliták), "mem"- midjánim (midjaniták). Ebből tisztán (J) látjuk, hogy a tarka köntös nem egyszerűen bajt hozott, de már előre jelezte is annak közeledtét.

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István
rabbi

   Copyright © ORZSE.HU, 2017.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza