2017. október 14


Az Örökkévaló különös kegyelméből vége az ünnepeknek, szép, jó és elég volt. Van három napunk a következő pihenőnapig, próbáljuk meg ezt a néhány napot, majd az egész évet a következő kommentár szellemében tölteni: “Köteles az ember szeretni a munkát és foglalkozni vele. E kijelentés alapja egy kál váhomer (következtetés, könnyűről a nehézre): ha Isten dolgozik, amint írva van: „megnyugodott a hetedik napon minden művétől, amelyet alkotott” (2:2), akkor az ember mennyivel inkább köteles munkát végezni! Rabbi Eliezer szerint: „fontos a munka, hiszen már az első ember sem kóstolhatott meg semmit, míg dolgozni nem kezdett, ahogy írva van: „elhelyezte az Éden kertben, hogy megművelje és őrizze azt”(uo.15.), és csak utána áll: „a kert minden fájáról egyél”(uo. 16.).

"És lett este és lett reggel, egy nap"(1:5). A teremtéstörténet többi napját figyelembe véve teszik fel a kérdést mestereink, hogy miért nem az "első nap" kifejezés áll a szövegben? Válaszuk az, hogy ez még az Egy napja volt, vagyis még semmilyen teremtmény nem, csak Isten létezett, tehát a mondatrész tartalmilag helyes fordítása nagyjából így nézhet ki: "Lett este és lett reggel az Egy napján."

"És mondta Isten: Alkossunk embert képmásunkra, hasonlatosságunk szerint"(1:26). Bölcseink a teremtéstörténet minden mondatával részletesen foglalkoztak, természetesen ez sem maradhatott ki a sorból, mert a többes szám zavart kelthet.

Az egyik midrás szerint Isten angyalokkal tanácskozott Ádám teremtése előtt, de a nő megalkotása előtt már a Teremtő - a szolgálattevő angyalok nem kifejezetten barátságos hozzáállása miatt - nem tartotta szükségesnek, hogy kikérje véleményüket. E verzió szerint a hajnali áldásokban a hölgyek azért mondják: "hogy akarata szerint teremtett", mert átérzik annak jelentőségét, hogy teremtésük Isten kizárólagos akaratának volt köszönhető.

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István
rabbi
 

   Copyright © ORZSE.HU, 2017.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza