2018. június 24 - 30

Moáb királya


A zsidóktól megrettenő Bálák komoly szakembert szerződtetett Bileám személyében. Tudott valami olyat, amit rajta kívül senki: "Hát van harag Isten előtt (szokott haragudni)? Igen! Amint a B’rájtában áll: írva van: "és olyan Isten, aki mindennap haragszik" (Zsoltárok 7:12).

Mennyi időt haragszik? Egy pillanatot. És mennyi idő egy pillanat? Az óra 1/58888-ad része, és egy teremtmény sem tudja kitalálni, hogy mikor jön pontosan, csak a róse Bileám. Írva van róla: "aki ismeri a Legfelsőbb gondolatát" (4Mózes 24:16).

Nos, még egy barom gondolatát sem ismerte, de a "Magasságos tudományát" igen?! Valójában azt tanítja a vers, hogy ismerte azt a pillanatot, amikor Isten haragszik" (Bráhot 7a).

Ha Bileám ismerte azt a pillanatot, amikor Isten haragszik, akkor miért végződött kudarccal a küldetése?

A Talmud (Bráhot 7a) elárulja: "Népem! Emlékezz csak: mit koholt Bálák, Moáb királya, és mit felelt néki Bálám, a Beor fia? Sittimtől fogva Gilgálig, hogy megismerd az Örökkévaló igazságos cselekedeteit." (Miha 6:5).

Mi az, hogy "megismerd az Örökkévaló igazságos cselekedeteit"? Rabbi Elázár mondta: Azt mondta Isten Izraelnek: tudjátok, mennyi igazságot cselekedtem veletek, például nem haragudtam Bileám ármánykodásainak napjaiban, mert ha haragudtam volna, akkor "Izrael gyűlölőiből" (Izraelre használt kifejezés) nem maradt volna maradék és túlélő. Amint azt Bileám mondta Báláknak: "Mit átkozzam azt, akit Isten nem átkoz, és mit szidalmazzam azt, akit Isten nem szidalmaz?" (4Mózes 23:8) - azt tanítja, hogy azokban a napokban egyáltalán nem haragudott Isten".

A Talmudból (Bráhot 7a) az is kiderül, hogy még Istennek sem magától értetődő, hogy ne haragudjon: "Rabbi Johanán mondta Rabbi Joszé nevében: honnan tudjuk, hogy Isten imádkozik? Amint írva van: "Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvídámítom őket imádságom házában" (Jesája 55:7).

Nem az áll, hogy "imádságuk házában", hanem "imádságom házában", innen tanuljuk, hogy Isten imádkozik. Mit imádkozik? Ráv Zutrá bár Tuvjá mondta Ráv nevében: legyen elfogadott számomra, hogy könyörületem leigázza haragom, és diadalmaskodjon könyörületem tulajdonságaimon, melyek alapján elmarasztalnám az embert. És viseltessem az emberekkel a "lifnim misurát hádin" elve szerint", vagyis ne a törvény teljes szigorával ítéljem meg őket.

Egy igazán jó talmudi (Bráhot 7a) tanács: "Rabbi Johanán mondta Rabbi Joszé nevében: honnan tanuljuk, hogy ne engeszteljünk senkit haragja idején"? Azaz fejlesszük ki magunkban azt a képességet, melynek segítségével képesek leszünk békén hagyni zaklatott (fele)barátunkat, és csak akkor beszéljük meg vele a történteket, ha már megnyugodott. Amint írva van: "Színem menjen veletek, hogy megnyugtassalak?" (2Mózes 33:14) - ezzel azt mondta Isten Mózesnek: várd meg, amíg elmúlik színem haragja, és akkor teljesítem kérésed.

Bráhot 55b: Ámémár, Már Zutrá és Rabbi Ási együtt ültek. Azt mondták: mondjon mindenki valami olyat, amit a többiek még nem hallottak. Egyikük elkezdte és azt mondta: ha valaki álmot látott, de nem érti, akkor álljon oda amikor felemelik kezeiket, hogy megáldják a népet, és mondja ezt: Világ Ura! Én és álmaim a tieid vagyunk, álmot láttam és nem tudom, mit jelent. Amit én álmodtam magamról és amit rólam álmodtak társaim, vajon jók-e az álmok? Erősítsd és bátorítsd, hogy olyanok legyenek, mint Józseféi. És ha gyógyulás kell, akkor gyógyíts meg, mint a "keserűség vizénél" Mózes mesterünk által, vagy mint Mirjámot a poklosságból, vagy mint Hizkijáhut a betegségéből, vagy mint Jerikó vizeinél Elisá által, vagy ahogy a gonosz Bileám átkát áldássá fordítottad, úgy fordítsd jóra álmaimat! És fejezze be a kohénekkel együtt, hogy a közösség áment válaszolhasson. Ha nem (ha előbb fejezi be) akkor mondja így: Magasság hatalmasa, erősségben lakozó! Te a béke vagy, és neved is béke! Legyen akaratod, hogy békesség legyen rajtunk is!

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas Istrván
rabbi

 

   Copyright © ORZSE.HU, 2018.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza