2018. február 11 - 17


Ezen a héten a zsidó vizuális kultúra születésének is szemtanúi lehetünk: "Üresen, táblákból készítsd azt, amint lett neked mutatva a hegyen, úgy készítsék el". (27:8).

Rabbi Jichák Ábrábánel írja: "a Hajlék (Miskán) körül munkálatok leírásánál négyszer kapott Mózes külön figyelmeztetést, hogy mindent úgy alkosson meg, miként Isten megmutatta neki a Szináj-hegyen. Az első a Hajlék épületéről szólt: "Egészen úgy, amint én mutattam neked a hajlék mintáját és minden edényeinek mintáját, úgy készítsétek"(25:9).

A második ilyen vers a menóra készítésére vonatkozott: "Nézd meg és készítsd el, az ő mintájuk szerint, mely neked mutattatott a hegyen"(25:40).

A harmadik figyelmeztetést a Hajlék körüli munkálatok befejezése előtt kapta Mose rábénu: "Azután állítsd fel a Hajlékot, annak rendje szerint, amint neked mutattatott a hegyen"(26:30).

A negyedik, fent idézett pászuk a külső oltár építésével kapcsolatban hangzott el. Úgy tűnik, e figyelmeztetések a legbonyolultabb munkafolyamatok idején jöttek, és különösen fontos volt, hogy emlékezzen Mózes a nehezen megalkotható tárgyak pontos leírására, mindarra, amit a Szinájon látott".

"És vond be tiszta arannyal, belülről és kívülről vond be, és készíts rá arany koszorút köröskörül" (25:11) – mármint a frigyládát. Ennek kapcsán mondták bölcseink, hogy az a tálmidháhám, aki belülről nem olyan, mint kívülről, nem méltó az említett (bölcs) jelzőre. Furcsa, de nem minden embernek tesz jót, ha sokat tanul, mivel a megszerzett információk csak egyéniségének sötétebb oldalát erősítik. A bizonytalan ember kötözködni kezd, félelmei szüntelenül arra sarkallják, hogy harcban álljon az egész világgal. Az ilyen embernek jót tesz, ha kibékül magával, hogy végül belülről is "arannyal legyen bevonva".

"A láda karikáiban legyenek a rudak, ne távozzanak azokból" (25:15). Az előírás szerint a Frigyláda sittimfából készített rúdjait soha nem volt szabad eltávolítani a ládán lévő aranykarikákból. A Szefer HáHinuh szerint azért volt erre szükség, hogy ha a Frigyládát gyorsan kellett vinni valahova, akkor vigyázni kellett, nehogy leessen az esetleg nem elég figyelmesen visszaillesztett rudakról, vagyis a micva oka a Frigyláda és annak tartalma iránti tisztelet.

Rabbi Elijáhu Shlesinger szerint más ok is elképzelhető: a rudak a Tórához való állandó kapcsolódás fontosságát szimbolizálják.

"És készíts menórát tiszta aranyból, vert munkával készíttessék a lámpást: szára, ágai, kelyhei, gombjai és virágai belőle legyenek" (25:31).

A menóra különleges voltához szolgáltat új közelítést a Malbim: "a Tóra minden könyvére láthatunk a tárgy kialakításában utalást: hét (7) ága van, ahogy B’résit könyvének első verse is hét szóból áll. Tizenegy (11) gombja, ami megegyezik Smot első paszukja szavainak számával, kilenc (9) virága, épp ennyi szóból áll Vájikrá első verse. Tizenhét (17) amma a magassága (leszámítva egy-ammás háromlábú talpazatát), pont ennyi szót tartalmaz Bámidbár könyvének első mondata, és huszonkét (22) kelyhe éppen annyi, mint ahány szóból Dvárim könyvének első verse áll.

A menóra nem csak tárgyként bír különleges jelentőséggel, hanem egyike a legfontosabb zsidó szimbólumoknak is, gondoljunk csak a Knesszet épülete előtt álló, Benno Elkan által készített menórára. Azt a kérdést, hogy megelőzte-e vita annak felállítását, talán nem is lenne illendő feltenni, hiszen annyira magától értetődő a válasz.

Nem volt egyszerű a kérdés, mert a Gemárá három helyen (Ros Hasana 24a, Ávodá Zárá 43a, Menáhot 28b) is megállapítja a szentélybeli eszközöket utánzó tárgyak készítésének tilalmát, beleértve a menórát is.

A Sulhán Áruh is hasonlóan rendelkezik, innen szép nyerni! Szinte lehetetlen lenne felsorolni az összes érvet és ellenérvet, melyet felsorakoztattak bölcseink az elmúlt évszázadok során, de talán nem is ez a lényeg, hanem a Misna (Ávot 5:17) igazságának újbóli felismerése: “minden olyan vita, amely az ég nevében zajlik, végül megoldódik", ennek megfelelően a különleges kialakítású menóra ott áll a Knesszet előtt.

"Egészen úgy, amint mutattam neked a hajlék mintáját és minden edényeinek mintáját, úgy készítsétek" (25:9). Rási kiegészíti a verset: “úgy készítsétek" - a későbbi nemzedékek.

Ráv Eliezer Zusia Portugal kérdezi: hogy lehet a Szentély-építés micvája az eljövendő nemzedékeké is, amikor egyes vélemények szerint a harmadik Szentély az égből fog alászállni?

A rabbi válasza szerint e jövendőbeli Szentély az általunk végrehajtott micvákból épül, vagyis minden zsidó értelemben értelmezhető cselekedetünk egy-egy téglával erősíti az épületet az égben, ezáltal mind részesei lehetünk az építésnek.

Sábát sálom, hodes tov! Békés szombatot és jó hónapot mindenkinek!

Darvas István
főrabbi

   Copyright © ORZSE.HU, 2018.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza