Mózes öt könyvét, a Tórát, 54 szakaszra (szidrára) osztották, amelyeket szombatonként, az ünnepi szertartás keretében felolvasnak. Minden évben az összes hetiszakasz felolvasásra kerül. Örök körforgás ez, amikor befejeződik az Öt Könyv felolvasása, mindjárt elkezdődik az Első Könyv recitálása.

Copyright © or-zse.hu, 2016 - 2017.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása
csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet!

  

Mózes I. könyve

Brésit
2016. október 22 - 29

első fejezet első versétől a VI. fejezet 8. verséig

Noáh
2016. október 30 - november 5

hatodik fejezet kilencedik versétől a XI. fejezet végéig

Lech - Löchá
2016. november 6 - 12

tizenkettedik fejezet első versétől a XVII. fejezet végéig

Vajéra
2016. november 13 - 19

tizennyolcadik fejezet első versétől a XXII. fejezet végéig

Cháje Szára
2016. november 20 - 26

huszonharmadik fejezet első versétől a XXV. fejezet 18. verséig

Toldot
2016. november 27 - december  3

huszonötödik fejezet tizenkilencedik versétől a XXVIII. fejezet 10. verséig

Vájécé
2016. december 4 - 10

huszonnyolcadik fejezet tizedik versétől a XXXII. fejezet 4. verséig

Vájislách
2016. december 11 - 17

harminckettedik fejezet negyedik versétől a XXXVI. fejezet végéig

Vájésev
2016. december 18 - 24

harminchetedik fejezet első versétől a XL. (40 ) fejezet végéig

Mikéc
2016. december 25 - 31

negyvenegyedik fejezet első versétől a XLIV. (44) fejezet 18. verséig

Vájigás
2017. január  1 - 7

negyvennegyedik fejezet tizennyolcadik versétől a XLVII (47) fejezet 28. verséig

Vájichi
2017. január  8 - 14

negyvenhetedik fejezet huszonnyolcadik versétől az L. (50) fejezet végéig.
Mózes II. könyve

Smot
2017 január  15 - 21

első fejezet első versétől a 6. fejezet 1. verséig

Váérá
2017. január 22 - 28

hatodik fejezet második versétől a 9. fejezet végéig


2017. január 29 - február 4

tizedik fejezet első versétől a 13. fejezet 17. verséig

Bösálách
2017. február 5 - 11

tizenharmadik fejezet tizenhetedik versétől a 17. fejezet végéig

Jitró
2017. február 12 - 18

tizennnyolcadik fejezet első versétől a 20. fejezet végéig

Mispátim
2016. február 19 - 25

huszonegyedik fejezet első versétől a 24. fejezet végéig

Trumá
2017. február 26 - március 4

huszonötödik fejezet első versétől a 27. fejezet 19. verséig

Tecáve
2017. március 5 - 11

huszonhetedik fejezet 20. versétől a 30. fejezet 10. verséig.

Ki Tiszá
2017. március 12 - 18

harmincadik fejezet 11. versétől a 34. fejezet végéig

Vájákhél - Pkudéj
2017. március 19 - 25

harmincötödik fejezet első versétől a 40. fejezet 38. verséig
Mózes III. könyve

Vájikrá
2017. március 26 - április  1

első fejezet első versétől a 5. fejezet 26. verséig

Cáv
2017. április 2 - 8

hatodik fejezet első versétől a 8. fejezet 36. verséig

Pészah
2017. április 10

 Ünnepi olvasmány

Pészah ünnepe
2017. április 11 - 18

 
Smini
2017. április 19 - 22
kilencedik fejezet első versétől a 11. fejezet 47. verséig
Tázriá - Möcora
2017. április 23 - 29
tizenkettedik fejezet első versétől a 15. fejezet végéig
Ácháré Mot - Ködosim
2017. április 30 - május 6
tizenhatodik fejezet első versétől a 20. fejezet 27. verséig

Emor
2017. május 7 - 13

huszonegyedik fejezet első versétől a 24. fejezet 24. verséig

Böhár - Bechukotáj
2017. május 14 - 20

huszonötödik fejezet első versétől a 27. fejezet végéig
Mózes IV. könyve

Bámidbár
2017. május 21 - 27

első fejezet első versétől a 4. fejezet 20. verséig

Sávuot
2017. május 31 - június 1

A TÓRAADÁS ÜNNEPE, ÜNNEPI OLVASMÁNY

Nászó
2017. június 2 - 3

negyedik fejezet huszonegyedik. versétől a 7. fejezet végéig

Beháálotchá
2017. június 4 - 10

nyolcadik fejezet első versétől a 12. fejezet végéig

Slách Lechá
2017. június 11 - 17

tizenharmadik fejezet első versétől a 15. fejezet végéig

Korách
2017. június 18 - 24

tizenhatodik fejezet első versétől a 18. fejezet végéig

Chukát
2017. június 25 - július 1

tizenkilencedik fejezet első versétől a 22. fejezet 1. verséig

Bálák
2017. július 2 - 8

huszonkettedik fejezet második versétől a 25. fejezet 9. verséig

Pinchász
2017. július 9 - 15

huszonötödik fejezet tizedik versétől a 30. fejezet 1. verséig

Mátot - Maszé
2017. július 16 - 22

a harmincadik fejezet második versétől a 36. fejezet végéig
Mózes V. könyve

Devárim
2017. július 23 - 29

első fejezet első versétől a 3. fejezet 22. verséig

Váetchánán
2017. július 30 - augusztus 5

harmadik fejezet huszonharmadik versétől a 7. fejezet 11. verséig

Ékev
2017. augusztus 6 - 12

hetedik fejezet tizenkettedik versétől a 11. fejezet 25. verséig

Rőé
2017. augusztus 1 - 19

tizenegyedik fejezet huszonhatodik versétől a 16. fejezet 17. verséig

Softim
2017. augusztus 20 - 26

tizenhatodik fejezet tizennyolcadik versétől a 21. fejezet 9. vers végéig

Ki Técé
2017. augusztus 27 - szeptember 2

huszonegyedik fejezet tizenegyedik versétől a 25. fejezet végéig

Ki Távo
2017. szeptember 3 - 9

huszonhatodik fejezet első versétől a 29. fejezet 8. vers végéig

Nicávim - Vájélech
2017. szeptember 10 - 16

huszonkilencedik fejezet kilencedik versétől a 31. fejezet végéig

Ros Hasana
2017. szeptember 21 - 22

Újév. Ros Hasana, ünnepi olvasmányok

Háázinu
2017.szeptember 17 - 23

harminckettedik fejezet első versétől a fejezet végéig

Jom Kipur
2017.szeptember 30

Ünnepi olvasmány

Szukkot
2017.október 5 - 10

Sátoros ünnep SZUKOT

Smini Aceret
2017. október 12

tizennegyedik fejezet huszonkettedik versétől a 16. fejezet 18. vers végéig

Vözot Hábráchá - Szimchát Torá
2017. október 13

harmincharmadik fejezet első versétől a 34. fejezet végéig