Szakmai életrajz


Simon Zsolt lelkész, doktorandus

Születési hely, év, hó, nap:
Veszprém, 1960. 04. 25.
Jelenlegi munkahely:
Hetednapi Adventista Egyház DET
Adventista Teológiai Főiskola
beosztása: lelkész, főiskolai adjunktus

E-mail: simonzsolt.sda@freestart.hu

Legmagasabb szakirányú iskolai végzettség (egyetem, szak, kelte):
Evangélikus Teológiai Akadémia Teológia szak
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, zsidó művelődéstörténet, 2008.

Egyéb tanulmányok
ELTE Hebraisztika szak 1995-1998.

Szakképzettség:
teológus-lelkész
okleveles kultúratörténész

Nyelvismeret:
spanyol nyelv középfok,
angol nyelv középfok

Eddigi szakirányú munkahelyei, beosztásai:

1992-től Adventista Teológiai Főiskola óraadó tanár
1995. Hetednapi Adventista Egyház lelkész
2004. március 17. ATF adjunktus

Szakmai életútja:

1992- Adventista Teológiai Főiskola óraadó tanár Teológia szak (BA); tanított tárgyak: bibliai héber nyelv, izráel története, ószövetségi bibliaismeret, ószövetségi antropológia, bibliai arám nyelv, ószövetségi teológia, ószövetségi exegézis
1995. Lelkészi szolgálat
1995-1998. Az Adventista Teológiai Főiskola Főtitkára


Oktatási-kutatási tevékenysége:

Bibliai témájú előadások a Dominikai Köztársaságban: 2001. Santo Domingo, 2003. Santo Domingo, 2005. LaRomana, 2008. Santiago de los Caballeros, 2009. Santo Domingo.
Bibliai Szabadegyetemi előadások Szabadka (Szerbia) 2008.
Alapító tagja a Dominikai Köztársasági Evangéliumi Lelkészek Tudományos Társaságának
2008. Szimpozion előadás Dominikai Köztársaság (Énekek éneke)


Publikációk

Jorge Pamplona Roger,Disfrutalo ford. Simon Zsolt 1998
6000 éves kozmikus konfliktus Budapest 2003
A várpalotai zsinagóga története: ATF szemle Budapest 2007/2
Az identitás megőrzésének lehetőségei egy kis nyelvi kulturális közösség számára Keresztény-zsidó teológiai évkönyv 2008

 

Bezár