Látogatás a görög iskolában


Egyetemünk, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Közösségszervező szakának végzős hallgatói 2017. október 16. napján Sommer László, egyetemi docens vezetésével látogatást tettek a Manolisz Glezosz Görög Iskolában. A cél az volt, hogy megismerjenek egy olyan iskolát, amelyben az integráció mellett nemzeti kultúráját megőrző hazai kisebbség sokadik generációja tanulja a görög nyelvet és kultúrát.

A belvárosi első emeleti ingatlanban az iskola igazgatója, Kakukné dr. Partics Krisztina asszony fogadta a csoportot és tartott részletes bemutatást az általa vezetett intézményről.

Az oktatási helyiségek, illetve a folyosón elhelyezett fényképkiállítás megtekintését követően összefogott és interaktív előadás keretében mutatta be a magyarországi görög diaszpóra múltját és jelenlegi helyzetét. A múlt kapcsán kitért azokra a 17. században letelepedett kereskedőkre, akik jó magyar hazafiként jelentős anyagi felajánlásokat tettek a Magyar Tudományos Akadémia, a Lánchíd, továbbá a Belváros megépíttetése céljából.

Részletesen beszélt a második diaszpóra megérkezésének történetéről, az oktatás feltételeinek kialakításáról, a kisebbségi létből eredő problémákról, a kettős identitásról, valamint a hatályos köznevelési törvény feltételeinek való megfelelés nehézségeiről.

Beszélt továbbá azokról a számadatokkal alátámasztott eredményekről, melyet az utóbbi években a vezetése al0att álló iskola elért. Emellett említést tett a többi görög oktatási intézményről, a görög nemzeti ünnepekről és megemlékezés módjáról. Az ünnepek közül kiemelten szólt a görög nemzeti öntudatot kifejező, a fasiszta diktatúrának nemet mondó eseményekre emlékező őszi ünnepről. A közösségek közül az iskola tanulói-, pedagógusi- és szülői közösségét elemezte.

Az igazgató asszony előadása során számos olyan momentumot említett, melyek a zsidó közösség sajátosságai is egyben. Ilyen a diszaszporai lét és az abból eredő problémák és megoldások, mint például a „Jövőre találkozunk Görögországban” elköszönés, az integráció, az asszimiláció folyamata, a visszatelepülések, valamint a kisebb-nagyobb belviszályok is.

Az igazgató asszony előadását az iskola Digitális Témahétre készült kisfilmjeiről szóló tájékoztatással zárta, melyek közül a „dédszüleink, nagyszüleink története” lesz az, amit a látogatást követően mindenképpen meg fog tekinteni az iskola honlapjáról az egyetemi csoport.

A látogatás végén bátorítottuk, hogy tegye meg a szükséges lépéseket azért, hogy Sina Simon mecénás élete a magyar nemzeti tananyag részévé váljon. Végül megállapodtunk, hogy a szakmai együttműködést folytatni fogjuk.

Budapest, 2017. október 18.

Sommer László
egyetemi docens