A zsidó szociális gondoskodás története Budapesten a két világháború között


Flaskár Melinda "A zsidó szociális gondoskodás története Budapesten a két világháború között" című disszertációjának védése 2015. október 8-án volt az ELTE Társadalomtudományi Karán.

Témavezető tanára Dr. Gyáni Gábor és Dr. Vajda Júlia CSc volt. A doktori bizottság tagjai: Dr. Székelyi Mária DSc, professor emeritus (elnök), Dr. Sziklai István PhD (titkár), Dr. Konrád Miklós PhD (opponens), Dr. Barna Ildikó (opponens),  Dr. Háberman Zoltán PhD és Dr. Tausz Katalin CSc.

Melinda az OR-ZSE Szociális munkás alapképzésben kezdte tanulmányait.

Még emlékszem a felvételijére, ott ült velünk szemben egy 19 éves lány, aki arról próbálta meggyőzni a tanárokat, hogy szociális munkás akar lenni, mivel ez élete álma.
Ma pedig egy bizottságban ülök, ahol doktori címének megítélése a tét.
Hosszú idő telt el azóta. Melinda a szociális ellátás számos területén dolgozott, kezdetben családok átmeneti otthonában, később a BZSH Israel Sela Szakszociális Otthonában, mint segítő. Jelenleg a Magyar Vöröskeresztnél "Érted" Hajléktalan Menedékhelyén dolgozik, mint mb. intézményvezető.
Emellett a Bischitz Johanna Humánszolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatánál foglalkoztatási tanácsadó, és egy hatéves kisfiú édesanyja.
Emlékszem a Nagyfuvaros utcai Zsinagógában volt az esküvője, akkor meg voltam győződve, hogy a 4. diploma megszerzését követően abbahagyja a tanulást, de nem így történt.
Miután elvégezte az OR-ZSE Közösségi Szociális munka, a Kultúratörténet, a Liturgiatörténet-előadó és a Pécsi Tudományegyetem Szociálpolitika szakát, az ELTE Szociológia Doktori Iskolájába iratkozott be és végezte el, mindezt munka és család mellett. 
Azért döntött így, mert kíváncsi volt a gyökereire és hivatásának múltjára.
Melinda 18 éves korában tanult meg héberül olvasni.
Reméljük, hogy doktori disszertációja, - mely hiánypótló kutatás a zsidó szociális munka történeti feldolgozásában - hozzájárul a zsidó közösség múltját feltáró munkához.
A disszertáció hamarosan a szélesebb közönségszámára is elérhetővé válik, erősítve a zsidó szociális munkások identitását, szakmai munkáját.
A két világháború közötti szociális tevékenységről mélyebb, részletesebb képet kapunk a dolgozatban.
Melinda hatalmas kutatómunkát végzett, hogy jobban megértsük azt az áldozatos és kiterjedt jótékonysági intézményrendszert mely jellemezte a korszakot.
Mindannyian sokat tanulhatunk és példát vehetünk őseinktől, akik időt és pénzt nem kímélve fenntartották a zsidó közösséget és a szélesebb társadalomnak is hasznos tagjai voltak.

Gratulálunk Flaskár Melinda sikeres doktori védéséhez

További sikereket, folytatást és kutató munkát kívánunk.

Háberman Zoltán
Budapest, 2015. október 20.

Vissza