STERN LÁSZLÓ - A CSILLAG
- Kilencven évvel ezelőtt született a világhírű főkántor -

"Te benned bízom, s a Te szent neved dicsőítésére énekelek. Nyisd meg szívemet tanításaidnak, s töltsd be szívemnek, s az egész Izráel szívének kívánságát üdvre, életre és boldogságra!" (Zohár. Párását Vájákhél 206/a)

Több évtizeddel ezelőtt, régi bakelit lemezen mindössze öt klasszikus cházánut produkció. A felvétel már töredezett, szinte fájdalmasan nyikorog, de a szaggatott barázdákból mégis szárnyal a csodálatos hang. Néhai Stern László a 90 esztendővel ezelőtt született Nagyfuvaros utcai főkántor a magyarországi kántorművészet nemcsak nevében, hanem tehetségében is tündöklő csillaga. A lemez borítója meglepően intakt. A főkántor hivatását szimbolizálandó imaöltözékben (talisz, reverenda, sapka) visszatekint reánk. A lemez negyedik száma a Bé áno rochic... címet viseli. Nem más ez, mint legszentebb imáink egyike, amellyel a Tóra kivételénél fohászkodik az avatott ajkú énekes, hitünket tolmácsolva a világ Alkotójához.

Stern László, a főkántor

Ő értette az arameus és héber imádságunk minden szavát, érezte a betűk üzenetét. Hányszor, de hányszor hallottam őt gyermekként, majd felnőttként, mindig rajongó odaadással a művészet iránti alázattal interpretálta lelke mélyéről feltörő fohászát: "Te Benned bízom, s a Te szent neved dicsőségére énekelek." Az 1978-ban elhunyt világhírű főkántor életművét - fájdalmas ilyet leírni - szinte alig őrizte meg lemez vagy kazetta. Egy bravúros, sikerekben gazdag pályafutást az emlékezet és a kegyelet vigyázza csupán, s persze utódainak valamint egykori, -még élő- híveknek, s családjának kegyelete.

Emlékeimből szemezgetek, s a múlt homályába elveszett relikviát, ha érintőlegesen is, de feleleveníti a nagyobbrészt kopott, de gondosan őrzött fényképek fekete, fehér színharmóniája. A hetvenes évek elején így írt róla a krónikás:

"Benjámin Stern 1915-ben Budapesten született. Édesapja, Izrael Stern közel ötven évig a Budapesti Ortodox Izraelita Hitközség világhírű főkántora. A kis Benjámin, testvéreivel együtt, szinte az anyatejjel szívta magába édesapja tudományát. Még alig nyolc éves és tisztán csengő gyermekhangját ismerik a nagy budapesti templomok. S ahogy az évek telnek, tudása úgy szaporodik. Hangja csiszolódik. Meleg, lágy tenorja eljut szerte az országban az emberek füléig és szívéig. 1950-ben a Nagyfuvaros utcai templom kántora, majd főkántora. Pályája töretlenül felfelé ível. Valamennyi kántor koncert fölényes győztese. Híre hamarosan túlszárnyal az ország határain. Templomában áhítattal hallgatják a világ szinte valamennyi országából érkezők. Minden kiejtett szava kiemelkedő tudást tükröz. Nem egyszerűen énekel ő, hanem a szavak jelentésének tökéletes ismeretében, érzelemmel telíti mondanivalóját, és az őszinte, csengő hang meghódítja a szíveket. Egyszer örömet áraszt, másszor könnyeket csal a szemekbe. Benjámin Stern igazi cházán. Magyarországon ő az ősi stílus, az ősi, világhírű kántor dinasztia utolsó nagy képviselője."

A gének csodálatos találkozásának, az isteni alkotás kifürkészhetetlenségének parányi, de ékes bizonyítéka egy család története.

Stern Izrael és felesége

Előttem a megfakult majdnem száz éves fénykép, az akkor már országos hírű Stern Izraelről, a gyönyörű belcanto tenorral megáldott ortodox chazanról aki, hőn szeretett hitvese mellett ránk tekint a múlt homályából. Ének fenomének születtek szerelmükből, származtak családjukból. A pesti operától a New-Yorki Metropolitan-ig, a Nagyfuvaros utcától a Jeruzsálemi Főtemplomig, a hetedik kerület ortodox stibeléjétől Magyarország különböző kántori pulpitusának és külföldi zsinagógák főkántori tisztségéig, mindenütt ott voltak, vannak a család tagjai: Sternek, Kleinek, Kálmánok, Kelenek.

A családi hagyomány és a fotó tanúsága szerint békésen és boldogan élt az alapító Stern Izrael hitvesével, s nevelte tizenegy gyermekét, ortodox szellemben, Isten iránti szeretettel és az emberek felé megnyilvánuló, kedvességgel, humorral, empátiával átitatott kapcsolatban.

Újabb fénykép kerül elém. Középen magasodik a Kozma utcai temető emlékműve. Mint egy felkiáltójel hasít bele a történelmi közönybe. Jobb oldalon Csontvári Kosztka magányosságát idéző, nemrég ültetett fa. Gyökerei a föld mélyébe süllyednek, de levelei a tavasz ihletét hirdetik. Mellettük teljes kántori eleganciájában legfontosabb rituális kegytárgyával és legszentebb imakellékével, a szidurral kezében áll Stern László. Aki átélője volt a Soá traumájának, ki családjának egy részét veszítette el a genocídium poklában, s kinek lelkében a felelősség mélyebben beágyazódott, mint a márványból megkomponált emlékmű. Aki úgy kötődik a múltjához, mint a virágzó fának a föld mélyébe beágyazott gyökerei, s aki mindig megújul, és "kivirágzik", s az emberek gyönyörűségére az isteni adomány egyik legszebbikével, a zenével oldja évezredek fájdalmát.

Egész életében a Nagyfuvaroshoz kötődött, hiába csábították valós, vagy talmi meghívások. Otthona és lakása hivatásának színtere és imáinak forrása a Nagyfuvaros utcai 4. számú ház. A második emeleti szerény lakásban nevelte gyermekeit és rajongásig szeretett hitvesével közösen oltalmazták őket, s amikor az unokák megszülettek nemcsak a lakásban nézett rájuk büszkén, hanem a zsinagógai kántorszékben ölébe véve őket, áldó kezét fejükön tartotta. Ezt az áldást utódaik ma is érzik. Minden egyes imája megrendítette a falakat és a szíveket. Falzettjei a legmagasabb régiókig értek el és crescendójában a világ is megremegett. Hangja olyan volt, mint a legérzékenyebb hangszer. Elbűvölte a hallgatót, az áhítat felül nem múlható érzetét keltve azokban, akik belemélyedtek transzcendentális világába. Évezredek fájdalma és öröme, keserűsége és reménye, félelme és bizodalma, magányossága és öntudata hatotta át a zsinagógai atmoszférát. Külföldről és országhatáron belülről százak és százak zarándokoltak az általa vezetett istentiszteletekre, ezrek és ezrek hallgatták az előadói pódiumon mintegy értve és átérezve, hogy ő volt a sliách cibur, a Közösség Küldötte.

A bevezetőnkben említett lemez zárószámából idézek:"Megújítja a teremtés művét, amint mondva vagyon: ki a nagy világító égi testeket teremtette, mert örökké tart kegyelme. Új világosságot árassz Cionra, hogy világosságában mindnyájan részesüljünk. Áldva légy Te Örökkévaló ki a világító égi testeket alkottad."

Születésének kilencvenedik évfordulóján szeretettel és rajongással gondolunk rá és köszönjük az Örökkévalónak, aki az ima szavait idézve: "a világítótesteket alkotta." Átvitt és konkrét értelmében Stern volt az a csillag, kinek fénye a XXI. században is világít.

2005.02.18.
Schőner Alfréd