Giora Sharon - Sándor György
40 év a kántorművészet szolgálatában
Gondolatok és lemezfigyelő egy kántor pályájáról


Van néhány kántor akiket a vallási élet becenevük említésével tart nyilván.
A majd 70 éve már nem élő Rosenblattot Joszelének hívják ma is a "bennfentesek", de Waldmann és Glantz lemezborítóin is Leibele utónév olvasható. A jelenleg Indianapolis-ban működő Giora Sharon - Sándor György viszont sokunknak a Sándor Gyuri.

Majd negyven éve, hogy az első " Ki mit tud" tehetségkutató versenyen 14 évesen Figaro kavatináját előadva jutott a döntőbe! "Figaro itt, Figaro ott, Figaro mindenütt",- mintha további életének zenei szignálja lenne.
Még kamaszként Izraelbe került, ahol tanulmányai után a kántori és operaénekesi pálya kettősségében működött évtizedeken át, majd Amerikába menve, rendezői feladatokkal is bővült karrierje. Pihenésképpen igyekszik évente Pestre jönni, hogy 2-3 héten keresztül minden Sábbátkor előimádkozzon valahol, mártír-I-tiszteletet tartson, és néhány koncerten énekeljen. Rádióműsor a hivatásáról, önmagáról szintén belefér még. Akcentus nélkül, szép magyarsággal társalog, találkozik kollégákkal, barátokkal, hogy egy kicsit lehessen szakmázni, bármennyit, bármikor. Felhív Ferihegyről: "itt vagyok", mire beérek a Hitközségre a Síp utcába már ott áll divatosan, jól ápoltan.

Az 53 éves, családos kántorművész elképesztő nagy repertoárral rendelkezik.
Több mint 60 operaszerep alakítása mellett, a dal- és oratóriumirodalomban is folyamatos felkéréseknek tesz eleget. Koncertek után többször is hallottam őt magyar nótát és operettet énekelni. 15 évesen ment el Magyarországról. Ismeri a pesti vicceket, operai híreket. A másokat akár rajongásig elismerni képes művészember kottáiból egyébként mi magunk is szüretelhetünk. Számos itthoni hangverseny, lemezfelvétel az általa adott kottákból szerkesztődött, jórészt még az Internet világa előtt.

A kántorművészet, a cházánut világában nem ritkaság az imádkozni tudás családi hagyománya. Herstik-, Stern-, Klein-Kelen, Kálmán-, Oysher-, Koussevitzky-, Borenstein-, Schorr-, Rosenblatt-, stb. családok mellé sorolódik a Sándor család is. Hiszen a színes egyéniségű, idős korában is ragyogóan éneklő-imádkozó édesapa Sándor Ernő, kívül-belül egyaránt láthatóan hagyott nyomot fián. Érdekes, hogy a fiú minden szakmai pallérozottsága mellett, kántori énekében, az apai karakter a legmegragadhatóbb komponens.

**********

A továbbiakban elemzett CD felvétel, színtiszta cházánut. Nyolc liturgiai részlet, híres kántorok és zsinagógai komponisták darabjai. A népszerű művek előadóit az összehasonlítás árnya joggal fenyegeti. Csak az egyéni értelmezésű, stílusbiztos, önmaga előadói hangjára lelő produkció az, ami tanulmányozásra érdemes. A hajlékony és karakteres lírai bariton Sándor György rendelkezik a professzionalitás e kellékeivel.
Avraham Ellstein híres karnagy és zeneszerző Semá Jiszráel kezdetű Kedusa-részletében néhány ismert, igen szépen frazeált műzenei fordulat színesíti az elegáns szövegmondást. Stílusérzékét bizonyítja, hogy az operai utalású fordulatok helyén is megmarad klasszikus hangképzését fel nem adva - kántornak. Erre az egyensúlyozásra kevesen képesek.
A Hábét Misámájim fohászban - Israel Alter kántor művében - üldözöttségünkről szenvedélyes panasz hangján tör ki, amit az Örökkévalóhoz szóló bensőséges kérésben old fel.
Yelsky Háskivénuját talán kevesen énekelnék, de a Vehágén báádénu kezdetű bajoktól megszabadulást könyörgő részlet és az imazáró bráchá meggyőzött, hogy ez a feldolgozás is megszólaltatásra érdemes adaptáció.
Ellstein Vilirusálájim Irchá kezdetű főimádság részlete nagy formátumú cházánut szám, amit hanggal is jócskán kell győzni. Sándor Gyuri itt sem marad adós, miközben élvezzük zenei építkezésének tagoltságát, biztonságát.
Az ismeretlen szerzőjű Hálél-részletben, a Kol riná kezdetűben éri el e sorok írója számára a művész személyiségének legátütőbb fokát: a hála érzését piano, de mégis fűtött hangon intonálja. A Pitchu li sááré cedek -"Nyissátok ki az igazság kapuját" - folytatás lelkesültsége szinte szemünk elé tárja a spirituális világosság beáradását. Az igazak e kapun történő bemenetelének végtelen nyugalmú falzettje talán a lemez legünnepélyesebb, legfelejthetetlenebb pillanataival ajándékozza meg a hallgatót.
Az Áchénu Kol Bét Jiszráél tipikus, nehéz Kwartin-szám. A hajdani Dohány utcai főkántor, az orosz kántorgéniusz, megköveteli utódjaitól is, hogy a puszta vokalitást meghaladóan tanulják imafeldolgozásait. Kényszerít a mélyebb megértésre, és ennek megfelel Sándor Gyuri éneke..
Jacob Rappaport számainak számos kántor köszönheti ismertségét. Elképzelem, midőn Jom Kippur vége tájt a Neila-ban kántorunk ilyen intezitással recitálja az "Áto Notén Jád" - " részletet, az milyen felemelő lehet.
Az igényes popularitás minőségében írta Sol Zim a népszerű amerikai kántor az Izraelért könyörgő újkori imát az Ávinu Sebásámájimot. Érzelmes táncdalszerű keretbe illeszkedő kántorszóló után a szöveg is visszatér a kezdő sorhoz. "Mennyei Atyánk, Izrael szirtje és megváltója" szépen előadott, szívhez szóló, méltó előadású ima, hatásos kadenciában zárja be majd 40 évnyi vallást és művészetet szolgáló pálya egyfajta összegzés jegyében született lemezét, hangzó dokumentumát.

  szerző cím
1 A. Ellstein Sh'ma Yisrael
2 I. ALter Habet Mishamayim
3 L. Yelsky Hashkivenu
4 A. Ellstein Velirushalayim Ircha
5 Ismeretlen Kol Rina Vishua
6 Z. Kwartin Achenu Kol Beit Yisrael
7 J. Rappaport Ata Noten Yad
8 S. Zim Avinu Shebashamayim

Egy dal-részlet meghallgatása a CD-ről (csak nagysebességű vonalra ajánlott!!)


Fekete László
főkántor

2002.12.02.