Dr. Neumann Ernő főrabbi köszöntése

Dr. Neumann Ernőt, Temesvár, Bánát és Erdély főrabbiját, közel négyszázan köszöntötték május 12-én, a temesvári orthodox zsinagógában, abból az alkalomból, hogy betöltötte 85. életévét, és 62 éve a közösség főrabbija.
Az ünnepségen megjelentek a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetői, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének képviselői, a tudományos és társadalmi élet kimagasló személyiségei, a romániai orthodox, katolikus, református egyházak püspökei, vezető lelkészei.
Dr Neumann Ernő főrabbi, a Budapesti Orthodox Rabbiképző-intézet diplomájának átvétele után, Temesvárra került és 62 éve a tudás és bölcsesség útján folytatta és folytatja neves elődei Chorin Áron, Lőwy Emmánuel, Lőwy Mór, Dr. Singer Jakab, Dr. Drechsler Miksa, Dr. Schőnfeld Miklós - munkásságát, aki nagy tekintélyt szereztek, erkölcsi támpontot alkottak. Hatvankét évi tevékenysége alatt utánozhatatlanul járult hozzá a zsidó vallási, kulturális és közösségi azonosság felépítéséhez, megőrzéséhez. A diaszpóra feltételei között végezte áldásos tevékenységét, ott, ahol a közösség többféle kultúra és vallás találkozóhelyének számított. Munkásságával Európa ezen sarkán, a zsidó élet jelentős személyiségévé vált. A közösséget mindig nagy tehetséggel és bölcsességgel, kiterjedt élettapasztalattal vezette.
A hitközség a háború éveiben tizenháromezer lelket számlált és különös értéke volt, hogy tagjai sorába nagyszámú tanár, orvos, közgazdász, mérnök, újságíró, író, tudós tartozott.
Május 12-én egy kivételes intellektuális vonásokkal megáldott ember köszöntésére került sor, aki életében a fő hangsúlyt a vallási gyakorlatra, a zsidó értékek konzerválására, a Talmud-Tóra állandósítására, a hitközségi jogok védelmére, a más vallásokkal való kapcsolatok kiépítésére, a közérdek körében végzett részvételre helyezte, miközben mindig támogatta az ifjúságot, kifejlesztette a szociális és orvosi gondozást és megteremtette a rituális étkezde működésének optimális feltételeit.
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének részéről e jubileumon Dr. Schőner Alfréd főrabbi, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektora méltatta munkásságát, kiemelve azt, hogy a jubiláló főrabbi héber neve - Méir Áháron - hűen tükrözi életútját. Átadta részére az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem díszoklevelét, s megáldotta az ősi áldással, amellyel hatvankét évvel ezelőtt rabbivá avatták.
A közel három órás ünnepség végén a Temesvári Zsidó Hitközség fogadást adott a megjelentek tiszteletére, s valamennyi résztvevő számára. Dr. Neumann Ernő főrabbi dedikálta az életéről és a Temesvári Zsidó Hitközség múltjáról és jelenéről megjelent könyvet.
Weisz Péter, a MAZSIHISZ alelnöke, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke bejelentette, hogy Dr. Neumann Ernő főrabbit 85. születésnapja és 62 évi főrabbi tevékenysége elismeréseként a Debrecen és határon túli testvérhitközségeinek öt ország tizennyolc közössége Állandó Fóruma, Életmű-díjban részesítette, melynek átadására Debrecenben, május 24-én kerül sor, a IV. Nemzetközi Tanácskozás megnyitása alkalmából.

Halmos Sándor


2002.05.15