Az OR-ZSE Egyetemi Tanácsa a mai napon ünnepi tanácsülésen köszöntötte
Kardos Péter főrabbit abból az alkalomból, hogy harminc éve látja el a Thököly úti zsinagóga rabbi funkcióját.

A Tanácsülésre - melyen rendesen az egyetem Rektori Tanácsa, a tanszékvezetők és a Hallgatói Önkormányzat képviselői vannak jelen - az ünnepeltet elkísérte kedves felesége, lánya, aki az egyetem végzetje, fia, aki jelenleg is az egyetem hallgatója, és a Körzet elnöke, Orbán Ferenc. A köszöntésen részt vett az egyetem tanári karának és dolgozóinak képviseletében Eliezer Slomovits és Deutsch Gábor, valamint Mélykúti László.

 

Elsőnek a rektor mondta el köszöntőjét és ismertette röviden Kardos főrabbinak az Egyetem végzettjének életútját, eredményeit, méltatta közéleti, ujságszerkesztői és vallási vezetői érdemeit. Ünnepélyesen átadta az Egyetem által adományozott díszoklevelet és további pályájához egészséget, boldog családi életet, jó erőt és hosszú életet kívánt, hogy továbbra is vezethesse a rá bízott körzetet.

 

 

A Zuglói körzet Talmud-tora tanára, az egyetem növendéke, Dominus Anna a körzet híveinek nevében köszöntötte a Rabbit és közéleti embert.

 

Orbán Ferenc a Körzet elnöke meleg szavakkal méltatta Kardos Péter főrabbi emberi, közösségteremtő- és megtartó, vallási vezetői érdemeit és kívánt az ünnepeltnek további eredményeket, nem utolsó sorban saját közössége érdekében is.

 

 

 

Kardos Péter kissé meghatottan fogadta az ünneplést, mely igen jól esett neki. Elmondta, hogy őt egész életében valahogy elkerülték a kitüntetések, érdemeit eddig senki sem méltatta. Sokak által ismert és értékelt kitűnő, fanyar humorával tekintette át eddigi életét, kántorrá, majd rabbivá válásnak nem mindennapi történetét, és az ezt követő, máig is tartó történetét. Sok humorral és emberséggel beszélt a Körzet tagjairól, a valódi közösséggé válás lassú, de biztos folyamatáról. Nagyra értékelte, hogy a magyarországi zsidó vallási élet spirituális centruma, az Egyetem, az Alma Mater, nem feledkezett meg róla.

 

A Mindenható áldása kísérje további munkásságát: ád méá veeszrim!

2002.03.26