Dr. Engländer Tibor köszöntése 70. születésnapja alkalmából

 


SHMUEL, TODÁ !

2002. december 11-én az OR-ZSE Egyetemi Tanácsának tagjai, tanárok diákok és az egyetem dolgozói köszöntötték dr. Engländer Tibort (Shmuel), a pszichológia tudomány kandidátusát, az OR-ZSE tanárát, a Magyarországi Cionista Szövetség elnökét hetvenedik születésnapja alkalmából.Először Schőner Alfréd rektor köszöntötte az ünnepeltet, méltatva a nemzetközi hírű tudóst, az ismert és elismert cionista vezetőt, nagyszerű zsidót és kiváló embert.

Engländer Tibor 1964-ben szerezte pszichológus diplomáját az ELTE Bölcsészettudományi Karán, ahol 1977-ben kandidált, majd 1983-ban a Műszaki Egyetem szakpszichológusaként diplomázott. 1999-ben habilitálta Ph.D.-jét a Janus Pannonius Tudományegyetemen.
1964. óta folyamatosan az ELTE Pszichológia szakán, majd az MTA Pszichológia Intézetében tanít. Publikációinak sokasága és elmélyült tudományossága nemzetközi szaktekintéllyé emelte. Több nemzetközi - angol nyelvterületen is megjelenő - szakfolyóirat szerkesztőségi tagja.

A rektor ezután az ünnepelt cionista múltjáról beszélt. Az ötvenes évekbeli meghurcoltatásáról, 1953-ban - eddig vezethette az illegalitásban működő Hasomer Hacairt - történt letartóztatásáról, azokról a lelki és fizikai szenvedésekről, amelyekkel eszméiért kellett megküzdenie. Mindez azonban nem törte meg Engländer hitét, így alapította meg 1985-ben a cionista és konzervatív vallási alapokon álló Bethlen téri Oneg Sabbat klubot, felélesztve ezzel a magyarországi cionista sejteket. Ő az a hagyománytisztelő zsidó, akire fel lehetett, akire fel kell nézni tudós mivolta, embersége, és a cionizmus iránti ideológiai, intellektuális megközelítése miatt.

Mély emberséggel átitatott, belső és külső formájában is decens eleganciával jellemezhető a "Szólj Izráel fiaihoz..." című Farkas Éva szerkesztette könyv, mely az ünnepelt 70. születésnapjára jelent meg. A kötetben Mezei András, Eli Necer versei, Rami Kornblum, Eliezez Gilád, Angyal S. Tibor, Dan Dalmat, Tuvja Raviv, Ervin Birnbaum, Balázs Gábor, Bódog Gyula, Eros Ferenc, Gadó János, Novák Attila, Toronyi Zsuzsa, Tatár György, és mások írásai szerepelnek. Tanítványai, barátai, sorstársai méltatják - e jubileumi kötetben - tudósi, emberi mivoltát, erkölcsi elkötelezettségét, vagy ahogyan ő fogalmaz "a zsidóságért való cselekvésnek a morális vállalását". Igen, Engländer életében a zsidóság szolgálata nem üres frázis, hiszen a MAZSIHISZ-ben, vagy a MCSZ-ben egyaránt ezért dolgozik, jelenteti meg a Bethlen téri füzeteket, vagy szerkeszti az Erec című újságot, illetve a www.cionista.hu jelzetű honlapot.

A kollégák nevében dr Komoly Judit, a pszichológia tudomány kandidátusa, az OR-ZSE főigazgató helyettese köszöntötte a 70 éves professzort, tudóst és munkatársat, akire mindig fel lehetett nézni, s akitől mindig lehetett tanulni valami újat.

A hallgatók nevében a Hallgatói Önkormányzat képviselője Róna Tamás üdvözölte közösségünk egyik kiválóságát.

 

 

Engländer professzor meghatódottan köszönte meg a szép és felejthetetlen ünnepséget Egyéni hangvételű visszaemlékezésében eseményekről, kiemelkedő jellemű személyekről szólt, akik domináns módon formálták világlátását és késztették arra, hogy egész életét a tudománynak, a hitnek és a cionizmusnak szentelje.

    

    

Ezután Schőner Alfréd rektor átadta az ünnepeltnek a Rektori Tanács díszoklevelét.

 

Szívből gratulálunk, a jó Isten vigyázzon Rád !
  

 

 

S.J.

2002.12.18.