Dr. Domán István z'cl
az OR-ZSE professzor emeritusa,
 egyetemi magántanár, főrabbi
 temetése

2015. február 24-én végső búcsút vettek dr. Domán István főrabbitól - aki többek között a budapesti Hunyadi téri templomkörzet rabbija volt - kedden délután Budapesten, a Kozma utcai zsidó temetőben. A temető ravatalozója zsúfolásig megtelt az elhunyt rokonaival, rabbi kollégáival, híveivel, oktató kollégáival, hallgatóival, tanítványaival, barátaival és tisztelőivel. Elmondhatatlanul sok barátot és tisztelőt szerzett hosszú és tartalmas élete során, amelyben igen sok körnek volt hasznos és tudós tagja, résztvevője.

A szertartáson megjelent többek között Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke, Tordai Péter a MAZSIHISZ alelnöke, dr. Kunos Péter a a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója, dr. Iványi Gábor a Wesley János Lelkészképző Főiskola rektora, Deblinger Eduárd, a Magyarországi Autonóm Ortodox Hitközség elnöke, Oberlander Báruch rabbi, a Budapesti Cháredi közösségek Rabbinátusának vezetője, Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke, a Rabbitestület tagjai, dr. Szécsi József, a Keresztény-Zsidó társaság elnöke (ahol az elhunyt alapító és elnökségi tag volt), kántorok,egyetemi tanárok, oktatók, hallgatók és még sokan mások.

Az elhunytat Schőner Alfréd főrabbi, az OR-ZSE rektora, a rabbitárs és tanár kolléga búcsúztatta, majd Fekete László főkántor, az OR-ZSE adjunktusa, recitálta a Kél molé ráchámim kezdetű imát.

A szertartás végeztével rabbik vitték a koporsót a sírig, majd be is temették. Végül a jelenlévők közösen mondták el a gyászolók Káddis imáját.

Fotó: Dr. Tokics Imre

Schőner Alfréd búcsúztatója itt olvasható
 

KP
2015.02.24

Vissza