Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Vájésev hetiszakasz

Elhangzott az OR-ZSE zsinagógájában 2012. 12.07-én.

"És Jáákajv/Jákob lakozék az ő atyja lakóhelyén, Kánaán földjén." (XXXVII,1)

Így kezdődik majd holnap reggel olvasandó hetiszakaszunk, amely e mondat első szaváról: "Vájésev"-nek neveztetik. A hetiszakasz javarészben Jajszéf/József történetét, Kánaánból Egyiptomba, Pajtifár/Potifár házából a börtönbe kerülés/vettetés eseményeit ismerteti, egy rövid kitérővel Jehudó/Júda és Tomor/Támár históriájára.

"És Jáákajv/Jákob lakozék…" -RÁSI-nak, a jól ismert középkori kommentátorunknak e mondathoz fűzött magyarázatából idézek: Élt egyszer egy kereskedő, akinek tevéi egy alkalommal nagyon sok lenkévékkel voltak megrakva, így érkeztek vissza útjukról a városba.

A város kovácsa látta a lenkévékkel rogyásig megrakott tevéket és hangosan eltűnődött: Vajon hol fogják majd tárolni ezt a rengeteg lenkévét?

Volt ott egy bölcs ember, aki erre azt mondta neki: Elég egy szikra, amely kipattan a fújtatódból, hogy lángra kapjon az egész és elenyésszen.
"Elég egy szikra…" -mondta egy bölcs ember, RÁSI kommentárja szerint. Átvitt értelemben a "szikra" jelenthet egy gondolatot, egy fejből kipattant gondolatot, jó vagy rossz gondolatot is.

1980. december 8-án, tehát a holnapi napon lesz a 32. évfordulója, hogy a Beatles együttes híres-neves énekes-zeneszerzőjét: John Lennont, lelőtte egy őrültnek gondolt, de mégsem őrült, hanem egy tudatos gyilkos, hiszen ekként nyilatkozott kihallgatásán: "Azt éreztem, hogy John Lennon meggyilkolásával valaki lehetek, és ezért gyilkos lettem, és a gyilkosok nem akárkik." Igen…, a hírnév…

Az, hogy John Lennon és a Beatles "valakik" lettek, "nem akárkik" lettek, hírnevesek lettek, első menedzserüknek, felfedezőjüknek: Brian Samuel Epsteinnek köszönhetik, kinek zsidó nagyszülei Oroszországból vándoroltak Angliába.

John Lennon gyilkosa, miután lelőtte a Beatles hírneves énekes-zeneszerzőjét, elővette a Jerome David Salinger által írt "Zabhegyező" című könyvet és olvasni kezdte annak 26. fejezetet, egy utcai lámpás alatt állva. A lengyel zsidó apa és ír katolikus anya gyermekének: Salingernek a hírnevet az 1951-ben írt "Zabhegyező" hozta meg. Ebben olvashatjuk: "Semmi nem változik; ami változik: az ember saját maga. Nem az, hogy idősebb lesz, vagy ilyesmi. Nem éppen azért. Csak éppen megváltozik. (…) Úgy értem, az ember kicsit mindig más..."

Igen, "az ember kicsit mindig más", de az ember ugyanaz is. A zsidóellenesség-judeofóbia-antijudaizmus-antiszemitizmus, ezek a különböző megnevezések lényegükben ugyanazok, az Ö.való által megszólított Ávrom/Ávrahám utódainak "zsigeri" gyűlöletét tartalmazzák, és akik ezt vallották/vallják, lényegében ugyanazok, bár "az ember kicsit mindig más". A bűnbakképzés volt a zsidógyűlölet korai lényege, egyúttal fennmaradásának titka, a XIX. század második felében pedig a tradicionális zsidógyűlölet találkozott a fajelmélettel.

És ismételten hallhattuk/hallhatjuk napjainkban is egyes emberektől a zsidógyűlölet megnyilvánulásait, szerte-széjjel a nagyvilágban és itt is, az Országgyűlés üléstermétől, az interneten át az utcákig.

Holnap, szombat este, a sábesz "kimenetele" után kezdődnek hanuka napjai, amelyek 8 napon át "fényeskednek". Hagyományainkhoz híven - a hanukai csoda emlékére, azt hirdetendő - meggyújtjuk majd hanukijáink lángjait, fellobbantjuk a lángokat, a fényeket.

A Mislé/Példabeszédek könyve írja: … - "Az I.ten lámpása az ember lelke." (XX,27) A lélek, amelyet I.tentől kaptunk, a fény, a láng.

A láng, a lángok nagyon érzékenyek. Ha szellő, ha fuvallat, ha huzat éri bármely irányból is, meg-megbillennek a fények, a lángok, és kilengenek ellentétes irányba, védekeznek, mert élni és ezáltal fényeskedni akarnak. Ha megszűnik az őket megbillentő erő, visszatérnek eredeti irányukba és tovább világítanak, fényeskednek és fölfelé mutatnak, fölfelé törekszenek. Ez a dolguk!

Az I.ten által teremtett embernek, "lámpásnak" is így kell/kellene cselekednie, föl kell/kellene emelkednie olyan magasságba, egy másik szintre, hol nincsen már gyűlölet! Sem zsidógyűlölet, sem bármiféle embergyűlölet. A Mislé/Példabeszédek könyve írja: - "Az igazak világossága vígan ég, de a bűnösök lámpása kialszik." (XIII,9) Jöjjön el miharabb ez az idő, és valóban aludjon végre ki az ő gyűlöletük lámpása!

Ismerhetjük már az emberiség történelmét. "Semmi nem változik; ami változik: az ember saját maga." -írta Salinger, és olvashatta azt, egy hírnévre törő, gyilkossá lett ember.

"Elég egy szikra…"
A mi szikránk fényt lobbant, világító és éltető fényt lobbant fel majd hanuka napjaiban. Vajon mikor tanulja már meg végre az ember, hogy nem kioltani kell a fényeket, hanem csatlakozni hozzá és növelni a fényességet, a sötétséget eloszlató fényességet? Adja az Isten, hogy mielőbb, még a mi életünkben!

Sábát sálom! Git sábesz! Békés, boldog szombatot, szombatokat kívánok mindnyájónknak!

Veurim szaméáh! És örömteli, fényességes, boldog, gondtalan napokat mindnyájónknak!

Dr. Oláh János docens
 

Vissza a d'VAR Torá-hoz