Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Vájésev hetiszakasza


Világ királya, ki csodát tettél őseinkkel annak idején, akárcsak manapság- hangzik föl az áldás az egész világnak.
Az idei zsinagógai esztendőben a szombattal egybeesik chanuka első napja, így, különleges jelentőséggel bír. A hetiszakasz neve "Vajésev" , azt jelenti, lakott, pontosabban jólétben , nyugalomban élt, bár olyan eseményekről is van szó, amik távol álnak a kényelmes jóléttől.
A történet vezérfonala József sorsa Egyiptomban, megaláztatása, majd felemelkedése. Izgalmas, fordulatos, roppant misztikus ez a szidra.
József apjának szemefénye testvérei összeesküvése folytán Egyiptomba kerül rabszolgának. Édesapja mélyen gyászolja, azt hiszi, meghalt. A fiatal és jámbor fiú megtetszik Potifár feleségének, aki, miután visszautasítja őt, álnok módon börtönbe juttatja.
Rabsága alatt különleges események történnek. Megfejti két rabtársának álmát. Az álom jelentése teljesül, az egyikük meghal, a másikukat visszahelyezik pozíciójába, de az álomfejtőről megfeledkezik. József tehetsége, különleges személyisége, bölcsessége hamarosan mégis megmutatkozik, mert a fáraó álmát rajta kívül más nem tudja megfejteni.
József töretlen kitartó hitről tesz tanúbizonyságot: amikor a fáraónak így válaszol: "Nem I-tennél vannak-e a megfejtések?", de ezt már a következő hetiszakasz tartalmazza.
Milyen emberi tulajdonságok mutatkoznak meg, húzódnak a háttérben, az események mögött?

- irigység
- rászedés
- hazugság
- visszaélés
- bujaság
- rafináltság
- az ígéret megszegése

S a másik oldalon?

- a türelmes hit
- állhatatosság
- erkölcsi szilárdság
- tisztaság
- bölcsesség
- és talán a legfontosabb, a béketűrés.

Ezek a tulajdonságok az emberrel egyidősek. A zsidó vallásbölcselet szerint megadatott számunkra a választás lehetősége. Érdemes az igaz úton járni, ahogyan József sem tért le arról, s harca meghozta gyümölcsét. Mindennapi életünkben is harcolunk, de népünk is harcol és harcolt mindig is.
Hatalmas jelentősége van napjainkban is, az igazság, a szellem győzelmi ünnepének, mely azt tanítja, hogy ez a győzelem mi által érhető el: "Nem sereggel és nem erővel, hanem az én szellememmel, így szól a Seregek Ura."


Egyik legkedvesebb ünnepünk kezdődik el, ma este.
Ünnepeljünk együtt, családunkban, közösségeinkben. Emlékezzünk a történelmi múltra, őseink jellemére, a csodára.
Ahogyan nyolc napon át, mondjuk hosszú évszázadok óta, az áldást:

Világ királya ki csodát tettél őseinkkel, annak idején, gondolj ránk is egy kicsit!

Kívánom, hogy az elkövetkező nyolc nap, adjon fényt és ne árnyékot, a szellem világosságát, és ne a gyilkos terror sötétjét.
Megnyugvást, és ne feszültséget, békességet, és ne ártatlan emberek életének kioltását.
A chanukai lángok sugározzák, az Ö-való szeretetének hitét, amely körülöleli, sokat szenvedett népünket, és az egész békét óhajtó világot.
Ezen, gondolatokkal kívánok mindenkinek: sabbath salomot, és boldog hanukát kívánok.


Budapest, 2002. december 1.

Hidasi Henrik
rabbijelölt

Rabbiképző szak

Vissza a d'VAR Torá-hoz