Vissza a D'vár Torá-hoz

  

"Építsetek nekem szentélyt, és én köztük lakozom..."
- Gondolatok Trumá heti szakaszához -


E héten a zsinagógánkban a Trumá heti szakaszt olvassuk, amelyben kezdetét veszi a pusztai hordozható Szentély építetésének története. Bebizonyosodott, hogy a népnek szüksége van valami látható és kézzel fogható valamire, hogy imádhassa a Láthatatlant. Ezért volt fontos a pusztai szentély. Az aranyborjú bűnénél a nép megvált ékszereitől, hogy abból készítsen egy bálványt. Ezúttal a Szentély felépítésére adakoztak, túlteljesítve a szükséges mennyiséget. Itt az ékszereket és adományokat mindenki szíve szerint döntötte el, mennyit adakozzék.
A Szentély nem Isten "lakhelye", mint például más népeknél az isteneket ábrázoló szobroké. "Építsetek nekem Szentélyt, és én köztük lakozom" Nem kizárólag a Szentély falai között, hanem Izrael és az Őt félő nép között.

A mai prófétai szakasz Salamon király szentélyének építéséről szól:
"Ez a ház, amelyet építesz, a törvényeim szerint élsz, és parancsolataimat megtartod, akkor Izrael fiai között lakozom, és nem hagyom el népemet, Izraelt".
Mindkét szentélyben a legbelső rész volt a Szentek Szentélye. Ott helyezték el a frigyládát, benne a kőtáblák a tíz parancsolattal, ide csak a főpap mehetett be, egyszer egy évben, Jom Kippur napján. Ő fejezte ki a nép bűnbánatát, és könyörgött a bocsánatért. Második szentély idejében, már templomok is működtek, és az áldozatok mellett az imák is jelentették az istentiszteletet. A zsinagóga is a gyülekezet és a tanítás háza volt és maradt.

A heti szakasz pontosan felsorolja a pusztai Szentély méreteit, a benne lévő szent tárgyakat, függönyöket, legrészletesebben a színaranyból készült Menórát. Böcállél egy tömb aranyból formálta a hétágú világító testet, melyet arany virágok és kelyhek díszítettek. Bennük olívaolajba mártott kanócok égetek, jobbról - balról, középféle irányítva lángjukat. A Menóra azóta is a zsidó nép egyik szimbóluma. Egy midrás szerint azért kellett jobbról - balról, közép felé fordulni, hogy ne mondják: Istennek, van szüksége a világosságra. Ugyanakkor, szimbolizálhatja a lángoknak ez az irányítása a mai modern gondolatot is. A hat láng, hat világrész zsidóságát jelképezi, a középső Izraelt, Jeruzsálemet. A hat világrész "közepe" Jeruzsálem. Talán az összes irányzat, Izraelben és a Gálutban a közép felé tekint, a Tóra-béli hagyomány, őseink öröksége felé. A zsidó nép nem maradt volna fent, ha nem lett volna hű, az ősi hagyományhoz, mely nem csak fent tartotta a népet, hanem visszavezette, ősi hagyományos országába, Erec Jiszrealbe. A menóra lángjai, arra intenek, hogy csak az egység biztosítja Izrael fennmaradását, a hat láng a Menóra közepe felé irányult, és így egységben világítottak. E fény világítsa be azt az utat, melyen járni kívánunk...

Póth Gábor
Judaisztika tanár szak, Dalet

Vissza a d'VAR Torá-hoz