Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Toldot hetiszakasza


Hetiszakaszunk első gondolati egységében érdekes párhuzamot találunk az első ősanya, Sára és a második ősanya Rebekka között.
Rebekka is mint Sára, meddő, s hosszú éveken keresztül imádkozik az Ö.-hoz tiszta szívből gyermekáldást remélvén. A midrás úgy kommentálja, hogy az Ö. Szereti az igaz emberek imáját.
Mikor a gyermekek megfogannak, már akkor Rebekka azt a jóslatot kapja, hogy a két születendő gyermekből két nagy nemzet lesz. Az ikrek már anyjuk hasában is dulakodnak. Az elsőszülött Ézsau, a másodszülött, a harmadik ősapa, Jákob.
A szakasz következő egysége, mely sokunk számára ismert, az elsőszülöttség elcserélése egy tál ételért. Az Ágádá úgy tanítja, hogy ez volt Ábrahám halálozási évfordulója (járcejtja). S míg az egész család gyászolt, Jákob lencsefőzelékkel akarta vigasztalni édesapját. Bátyja, Ézsau, vadászember volt, aki a családi emléknap helyett vadászni ment. Későn érkezett vissza, fáradtan, éhesen.
Éhínség támadt Kánaán országába, s Izsák, mint apja Ábrahám, Egyiptomba készült. Ám egy I-i sugallat hatására visszalép ettől a szándékától. Mózes I. XXVI. 5.: "...vájismor mismárti micvotáj, hukotáj vö torotáj" - Őrizve őrizd parancsolataimat, törvényeimet, tanaimat.
Mikor Tórát tanulunk, fontos, hogy a textust kommentárokkal tudjuk értelmezni. Rabbi Slomo ben Jicháki, közismert nevén RÁSI, az előbb felsorolt jogi fogalmat külön csoportokba rendezi.
1.: Parancsolataimat - micvotáj. Jelentése azon törvények melyek maguktól érthetőek s nem kell kimondani őket. Például: rablás vagy a gyilkosság tilalma.
2.: Törvényeimet - hukotáj. Itt a számunkra racionálisan nem megmagyarázható törvények egysége. Például: a disznó evésének, vagy a sátnesz tilalma, mely különböző anyagok keverését jelenti.
3.: Tanaimat - torotáj. Magát a Szóbeli Szentírást jelenti RÁSI szerint.
Hetiszakaszunk legdrámaibb pontjához érkezünk el, mely nem más, mint az atyai áldás. Izsák szemei elhomályosultak idős korára, megvakult. Úgy érzi, elérkezett az a pillanat, hogy megáldja elsőszülöttjét, Ézsaut. Az édesapa elküldi őt, hogy vadásszon vadat, s készítse el úgy, ahogy Izsák a legjobban szereti. A beszélgetést kihallgatja Rebekka. Azon nyomban beszél Jákobbal, hogy helyet cseréljen a bátyjával. Rebekka elkészíti a férje kedvenc ételét, s a fiatalabbik fiának kezére és nyakára gödölye-szőrt helyez. "...Ha kol kol Jákov, vö hajádájim jödéj Észáf" - a hang Jákob hangja, de a kezek Ézsau kezei.
Így kapta meg Jákob Ézsau helyett az apai áldást.
Utolsó gondolatként a zsidó legendárium gyöngyszemeinek gyökerei mélyen beágyazódnak történelmünkbe. Talán az egyik legelső midrás is ehhez az atyai áldás eseményéhez kapcsolódik. A Tóra első fordítása arámi nyelvre történik meg. Fordítója Jonathan ben Uziél. Itt a történetben egy érdekes eltérést találunk az eredeti szöveg s a fordítás között.
Ézsau nagyon hamar tér vissza a vadászatból, olyannyira, hogy mikor Jákob elhagyja a sátrat, a bátyja rögtön megérkezik. Erre azt mondja a Tárgum Jonathan ben Uziél, hogy Ézsau mikor elindult vadászni, apja házának udvarában egy kutyát vágott le, s ezt készítette el Izsáknak.
Szidránk végén Jákob hosszú, megpróbáltatásokkal és veszélyekkel teli útra indul, amin az Ö.-való kíséri és segíti őt.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek Sábát Shálomot - Békés Szombatot.


Budapest, 2002. november 19.

Róna Tamás
rabbijelölt

Rabbiképző szak

Vissza a d'VAR Torá-hoz