Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Smot hetiszakasz

Elhangzott az OR-ZSE zsinagógájában 2013. 01. 07 -én.

 

Ezek Izraél fiainak nevei, kik jöttek Egyiptomba… (M.I. I,1)-olvassuk majd holnap reggel, az e hét szombatjára/sábeszére rendelt Tóra-i/Tajró-i hetiszakaszunk kezdetén, egy új Tajró-i könyv kezdetén, Mózes mesterünk/Majse rabbénu II. könyvének, a S’mot/Sömajsz könyvének első mondatául.

A Sömajsz szó "nevek"-et jelent, e szó, a név/"sém" szó többes száma. Hagyományunk úgy tartja, hogy aki névvel rendelkezik, akinek van neve, akit meg lehet nevezni, az létezik, az van. - Izrael fiai hetven nevesített "lélekkel" mentek le Egyiptomba Kánaán földjéről, amint azt a Tajró I. könyvében, a "Mikéc" hetiszakaszban olvastuk. Ott, Egyiptomban lettek néppé a zsidó törzsek tagjai, lelkei, kik a Teremtő és Mindenható egy I.ten hitét vallották. A midrások alapján - többek között Don Jichák ben Jehuda Ábrávánél is - írja Tajró-kommentárjában, hogy a zsidók nem változtatták meg neveiket Egyiptomban.

Don Jichák Ábrávánél, a "világi" életben, Aragóniai Ferdinánd (II. Ferdinánd vagy Fernando de Aragón, el Católico) király kincstárnoka volt. Neki is, mint oly sokaknak még, 1492. augusztus 2-ig, a zsidó időszámítás szerinti áv hónap 9-ig, tisebóv napjáig, kellett elhagynia, kényszerűségből, az ekkorra már egyesített Spanyolországot. Majd kettőszázezer zsidó lélek fogott vándorbotot és indult el valamerre, szerte-széjjel a nagyvilágba.

Egy nappal később, 1492. augusztus 3-án, Cristoforo Colombo, avagy ahogyan ő nevezte magát ekkoriban: Cristóbal Colón, magyarosan: Kolumbusz Kristóf indult el 3 hajóból álló flottájával India felé.

India felé, de Amerikáig jutott csak, honnét 1493. január 4-én, tehát pontosan 520 évvel ezelőtt indult vissza Európába, hozva az "újvilág" hírét. Az olasz Colombo és a spanyol Colón szó is galambot jelent. A galamb héberül: .

a galamb, általában pozitív szerepű és igen gyakran fordul elő a Tanah-ban/Bibliánkban. Legközismertebb talán Noé/Najah történetében játszott szerepe, ahol I.ten egyetemes megbékélésének hirdetője az olajfaággal, ő a hírhozó. (M.I. VIII. fej.)

a galamb, a szabadság, a szabadon szárnyalás jelképe is, miként az LV. zsoltárban olvashatjuk: "Vajha szárnyam volna, mint a galambnak, repülnék és megpihennék; íme messze elbujdosnék, megszállnék a pusztában!" (Zsoltárok LV,7) E zsoltárt zenésítette meg Kodály Zoltán, Pest-Buda-Óbuda egyesítésének, Budapest létrejöttének 50. évfordulójára, 1923-ban, és adta neki a Psalmus Hungaricus/Magyar Zsoltár címet.

Pest-Buda-Óbuda egyesítésének egyik indítványozója Wahrmann Mór volt. Wahrmann Mór, a néhai pesti főrabbi: Wahrmann Israel unokája, a pesti kongresszusi (neológ) hitközség elnöke egy ideig, és az első zsidó vallású országgyűlési képviselő.

Wahrmann Mór, e kissé köpcös, daliának nem mondható, nehezen mozgó, erősen rövidlátó zsidó ember, összeverekedett, majd pisztolypárbajt vívott a hírhedten antiszemita Istóczy Győzővel, az Országos Antiszemita Párt - mert ilyen is létezett Magyarországon majd 10 éven át - egyik alapítójával 1882 nyarán, a tiszaeszlári vérvádat követően.

a galamb, jelképezheti a Tanah-ban/Bibliánkban, a tévúton járó embereket is, akiket gazdája megfog, majd megfeddi őket. Hósea/Hajsea prófétánk könyvében olvashatjuk: "Akármerre járnak, hálót feszítek ki eléjük. Elfogom őket, mint az égi madarakat, megfogom őket, amint hallom sereglésüket. (…) Én megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam. Ahelyett, hogy szívből kiáltanának hozzám, csak jajgatnak fekvőhelyükön, keseregnek a gabona és a must hiánya miatt, elfordulnak tőlem. Én neveltem őket, és erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak rólam." (VII,12-15)

a galamb, némely arra alkalmas galamb, ha kiválasztják erre, fontos küldetéseket is teljesíthet, híreket, utasításokat és parancsokat továbbíthat, de e feladat elvégzésére meg kell tanítani, méghozzá gyakoroltatás és kemény próbák által.

A Talmudban több helyütt (Sábát 53b és 130a, Gitin 45a, Szánhedrin 95a stb.) nevezik Izraelt -nak/galambnak.

A zsidóság, e kiválasztott, küldetéssel rendelkező nép, kik ismerhetik már I.ten tetteit a világban, és ismerik az Ő utasításait, parancsait, kiállt már néhány kemény próbát, megpróbáltatást. Az elsőt még Egyiptomban, amelyről Majse rabbénu/Mózes mesterünk II. könyvében, a Sömajsz könyvében, a Nevek könyvében olvashatunk holnap reggeltől.

Adja a Teremtő és Mindenható I.ten, hogy az előttünk lévő polgári évben ne legyenek már újabb megpróbáltatásai a zsidóságnak, sem itt a Kárpát-medencében; sem Erec Jiszráélben, a zsidó államban; sem szerte-széjjel a nagyvilágban! Legyen már nyugalmunk és legyen békénk itt is-ott is!

Sábát sálom! Git sábesz! Békés, boldog szombatot, szombatokat és örömteljes hétköznapokat, jó egészséget kívánok mindnyájónknak a 2013. polgári esztendőre!
 

 

Dr. Oláh János docens
 

Vissza a d'VAR Torá-hoz